Αισιόδοξα τα μηνύματα από τη Συλλογή Αίματος στην Ελλάδα

Αυξητική τάση παρουσιάζει η Συλλογή Αίματος στη χώρα μας, την τελευταία 8ετία, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.

Ωστόσο, τονίζει το ΕΚΕΑ, παρά το γεγονός ότι το 2023 συγκεντρώθηκαν 13630 μονάδες αίματος περισσότερες από το 2022 και η εικόνα είναι ευοίωνη, για το 2024, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό χρειάζεται να προσπαθήσουμε περισσότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΕΚΕΑ για το 2023, τα νοσοκομεία της περιφέρειας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στη συλλογή Εθελοντικού αίματος, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά στη συνολική συγκέντρωση αίματος , ενώ αιμοδοτικό παράδειγμα προς μίμηση, αποτελεί η Κέρκυρα με τις εξαιρετικές επιδόσεις των κατοίκων της.

Στην Κέρκυρα συλλέχθηκαν 121,76 μονάδες ανά 1000 κατοίκους , 50,87 μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1000 κατοίκους, που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσον όρον της Χώρας και το ποσοστό του εθελοντικού αίματος ανήλθε σε 71, 67 % για το 2023.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν το 2023 για την φροντίδα και θεραπεία των ασθενών, 570974 μονάδες αίματος εκ των οποίων 550974 μονάδες συλλέχθηκαν από την κοινωνία και 20.000 μονάδες παραλάβαμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αποκλειστικά για τους ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία .

Από τις 550974 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν το 2023 , οι 378904 μονάδες συγκεντρώθηκαν από Εθελοντές Αιμοδότες ήτοι 68,7% της συνολικής συλλογής αίματος . Το 2023 συγκεντρώθηκαν 30162 μονάδες περισσότερες από το 2022 , που το ποσοστό του εθελοντικού αίματος ήταν 65% , μια βελτίωση της τάξης του 3,7%.

Συμπληρωματικά συγκεντρώθηκαν ως Αίμα αντικατάστασης 172449 μονάδες , ήτοι 15624, λιγότερες από το 2022 , δηλ. 15624 συγγενείς ή φίλοι των ασθενών δεν χρειάστηκαν να δώσουν αίμα για αυτούς και καλύφθηκαν από τους εθελοντές .Το αίμα αντικατάστασης διαμορφώθηκε στο ποσοστό του 31,3% από 35% το 2022.

Παράλληλα η εξάρτηση από το αίμα αντικατάστασης δηλ. το αίμα που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά .

Παρατηρείται διαρκής αύξηση του Εθελοντικού Αίματος και επίσης διαρκής μείωση του Αίματος Αντικατάστασης.

Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εξασφάλιση επάρκειας αίματος στην χώρα μας είναι σημαντική και αναντικατάστατη. Έτσι από τις ανάλογες εξορμήσεις του ΕΚΕΑ φαίνεται η συμβολή των Ε. Δ. στο χρόνο , που σημειωτέον είναι μέρος του συνόλου της προσφοράς των Ε.Δ.

Οι ανάγκες της χώρας για την φροντίδα των συνανθρώπων μας με Μεσογειακή αναιμία και τις άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανήλθαν σε 100.000 μονάδες αίματος το 2022 , που αντιστοιχούν σε 2100 ασθενείς .

Λόγω του ότι στην χώρα μας δεν έχει εμπεδωθεί η συνείδηση του σταθερού αιμοδότη με συνέπεια και διάρκεια αναγκαζόμαστε να εισάγουμε αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό , αλλά και οι εισαγόμενες ποσότητες μειώνονται στο χρόνο.

Μεταγγίσεις στην Ελλάδα το 2023

Στην χώρα μας το 2023 έγιναν συνολικά 509472 μεταγγίσεις Αίματος , εκ οποίων 98605 μονάδες μεταγγίσθηκαν σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες , 347401 μονάδες αίματος σε όλα τα άλλα περιστατικά στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ και 63466 μεταγγίσθηκαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία .

Τα Νοσοκομεία της Χώρας

Όλες οι υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας συμβάλλουν και προσπαθούν για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος . Αναμφίβολα σε αυτή την προσπάθεια κάποιες για διαφόρους λόγους έχουν καλύτερες επιδόσεις. Στις πρώτες θέσεις είναι τα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ, Νίκαιας, «Ιπποκράτειο» Αθηνών, «Ευαγγελισμός», Παίδων «Αγία Σοφία», «Λαϊκό», Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, «Βενιζέλειο» Ηρακλείου, «Αττικόν».

Με κριτήριο το ποσοστό του Εθελοντικού αίματος που συλλέγουν , στις πρώτες θέσεις είναι τα Νοσοκομεία ‘Αμφισσας 96,23%, «Ελπίς» 92,60%, «Αγία Σοφία» 91,39%, «Αμαλία Φλέμιγκ» 90,36%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στον πίνακα βρίσκονται αρκετά νοσοκομεία της περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι 41 Νοσοκομεία της Ελλάδος έχουν ποσοστό Εθελοντικού Αίματος πάνω από τον μέσο όρο της χώρας ( 68,77%).

Ως τον απόλυτο αριθμό μονάδων Εθελοντικού Αίματος που συνέλεξαν τα Νοσοκομεία και το ΕΚΕΑ , η αξιολόγηση είναι η κάτωθι:

ΕΚΕΑ 18094

ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 16440

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 14807

Γεννηματάς 13846

Αγία Σοφία 12558

Ιπποκράτειο Αθηνών 10615

Ευαγγελισμός 10426

Νίκαιας 9889

Βενιζέλειο Ηρακλείου 9437

Αμαλία Φλέμιγκ 9055

‘Αγιος Ανδρέας 8980

Γ.Ν.Κ. Λάρισας 8346

Λαϊκό Αθηνών 7975

‘Αγιος Παύλος Θεσσαλονίκης 7900

Πανεπιστημιακό Ρίου Πατρών 7535

Ν.Ε.Ε.Σ 7518

Παπανικολάου Θεσσαλονίκης 7395

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Κρήτης 7043

Ελπίς 6732

Αττικόν 5811

Οι Διοικητικές περιφέρεις και η Αιμοδοσία

Η συνολική συγκέντρωση αίματος στη χώρα μας παρουσιάζει αύξηση και αντιστοιχεί σε 52, 56 μονάδες Αίματος ανά 1000 κατοίκους από 50,7 μονάδες ανά 1000 κατοίκους , που ήταν το 2022. Η κατάταξη έχει ως εξής:

Κρήτης 64,68

Ιονίων Νήσων 60,48

Αττικής 54,43

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης 53,39

Ελλάδας 52,56

Κεντ. Μακεδονίας 52,06

Ηπείρου 51,96

Δυτ. Ελλάδος 48

Β. Αιγαίου 44,9

Θεσσαλίας 44,06

Πελοποννήσου 41,78

Δυτ. Μακεδονίας 41,51

Στερεάς Ελλάδος 33,46

Στην Ελλάδα συλλέχθηκαν 36,15 μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1000 κατοίκους , έναντι 32.98 μονάδων ανά 1000 κατοίκους το 2022.

Ειδικότερα η εικόνα της συλλογής εθελοντικού αίματος ανά περιφέρεια και στην επικράτεια αποδίδεται στον κάτωθι πίνακα.

Περιφέρεια μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1000 κατοίκους

Κρήτης 45,06

Ηπείρου 38,38

Κεντ. Μακεδονίας 38,1

Ιονίων Νήσων 37,87

Ελλάδας 36,15

Αττικής 35,62

Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης 34,80

Β. Αιγαίου 33,30

Δυτ. Ελλάδος 33,27

Δυτ. Μακεδονία 29,78

Πελοποννήσου 28,67

Θεσσαλίας 28,60

Στερεάς Ελλάδος 23,16

Το ΕΚΑΑ σημειώνει ότι στη μελέτη αυτή εν μπορεί να αξιολογηθεί η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, με το δεδομένο, ότι νοσοκομεία των Αθηνών συλλέγουν μεγάλες ποσότητες αίματος από τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, που αλλοιώνουν την εικόνα αυτής της Περιφέρειας.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Ακτινίδιο: Το φρούτο που εξαφανίζει την αϋπνία

Ο καλός ύπνος είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη γενική καλή υγεία, καθώς μειώνει τον κίνδυνο διάφορων χρόνιων παθήσεων, διατηρεί υγιή τον εγκέφαλο...

Πέντε «χρήσιμες» ταξιδιωτικές συμβουλές που πρέπει να αποφύγετε

Αλήθεια, πόσες φορές δεν έχετε ακούσει και διαβάσει ταξιδιωτικές συμβουλές του τύπου «μην κάνεις αυτό» ή «κάνε οπωσδήποτε εκείνο» πριν από ένα ταξίδι σας; Οι συμβουλές είναι...

Ψάλτης (Alpha Bank): Αν όχι τώρα η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, πότε;

Την ανάγκη να διαμορφωθεί μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα που θα δίνει ώθηση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ώστε η Ελλάδα να επιτύχει αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου...

Σαν σήμερα: Ο Τσίπρας φιγουράρει στο περιοδικό TIME με τις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Ποιοι και πότε «χάνουν» το ΑΦΜ τους

Την επέκταση της αναστολής του ΑΦΜ αλλά και την παροχή εγγύησης 1.000.000 ευρώ σε περίπτωση ανάκτησης του και σε όσους διαπράττουν λαθρεμπορία ή νοθεία προϊόντων που...