Αμοιβές και μπόνους σε όσους καταδίδουν λαθρεμπόρους τσιγάρων, ποτών και καυσίμων

Με ποσά που θα καθορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα μπορούν να «επικηρύσσονται» οι λαθρέμποροι, αλλά και θα κινητροδοτούνται όσοι έχουν πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκάλυψης κυκλωμάτων λαθρεμπορίου στη χώρα.

Αυτό αναφέρει 20σέλιδη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που εξειδικεύει το ν.4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 της εγκυκλίου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών σε όσους παρέχουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων των άρθρων ή στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων.

Βέβαια στην εγκύκλιο καθορίζονται και τα προσωπικά μπόνους που θα δίνονται στους υπαλλήλους για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων, κάτι βέβαια που οδηγεί στη διαμόρφωση μια μορφή «ατομικής σύμβασης» για κάθε υπάλληλο της Αρχής αλλά και στην οικοδόμηση μια σχέσης «εξάρτησης» από την ηγεσία.

Όπως αναφέρεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες χορηγούνται για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους, που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή σημαντικών υποθέσεων λαθρεμπορικών πράξεων, ή στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων.

Να σημειωθεί ότι με βάση την εγκύκλιο μπορεί κάποιες αμοιβές να είναι υλικές, χρηματικές ή άλλες. Επισημαίνεται ότι οι χρηματικές αμοιβές που καταβάλλονται είναι κατ’ αποκοπή ποσά ή και ποσοστιαίες, έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του εκπλειστηριάσματος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών. Επίσης με όμοια απόφαση καθορίζονται τα μέτρα προστασίας για τα πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Όπλο η διαφορική φορολογία

Υπενθυμίζεται ότι με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Η διαφορική φορολογία και η επίδρασή της στην προώθηση και την επίτευξη στόχων της δημόσιας πολιτικής» τα έσοδα από ειδικούς φόρους στην Ελλάδα το 2018 ανήλθαν σε περίπου €9 δισ. Περίπου το ήμισυ αυτών των εσόδων (47%) προερχόταν από τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων. Οι φόροι στα καπνικά προϊόντα απέδωσαν το ¼ των εσόδων από ειδικούς φόρους, ενώ τα έσοδα από τους φόρους στα οχήματα αντιπροσώπευσαν το 16%. Η φορολόγηση των οινοπνευματωδών ποτών απέφερε το 6% των εσόδων από ειδικούς φόρους, σχεδόν όσο και οι υπόλοιποι ειδικοί φόροι (τηλεφωνίας, διαμονής σε τουριστικά καταλύματα κ.λπ.).

Μια πρόσφατη, μάλιστα, μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (EUIPO, 2016) υπολόγισε ότι οι παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στον τομέα των αλκοολούχων ποτών μειώνουν τις πωλήσεις κατά €740 εκατ. ή 4,4% της συνολικής αγοράς. Το μέγεθος των παράνομων αγορών συνδέεται ευθέως με υπερβολικές αυξήσεις στους φόρους των νόμιμων προϊόντων.

Μια εκτίμηση που αναφέρεται στη συγκεκριμένη μελέτη τοποθετεί την Ελλάδα στη 2η υψηλότερη θέση στην ΕΕ, με ποσοστό 11%, με κριτήριο το μέγεθος των χαμένων πωλήσεων νόμιμων αλκοολούχων ποτών ως προς το σύνολο των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά.

Συνολικά, δε, εκτιμάται ότι μόνο από το λαθρεμπόριο καπνικών οι απώλειες φόρων υπολογίζονται σε 600 με 700 εκατ. Ευρώ ετησίως. Έτσι το ΙΟΒΕ στην εν λόγω μελέτη του αναφέρει ότι ειδικοί φόροι εκτός από σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για το Κράτος, μπορούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό και χρήση να προωθήσουν την καινοτομία, π.χ. στρέφοντας τη ζήτηση σε λιγότερο επιβλαβή για την υγεία προϊόντα ή σε πιο «πράσινες» λύσεις.

Όπως τονίζεται η σημασία του κατάλληλου σχεδιασμού είναι καταλυτική καθώς εάν οι φορείς χάραξης φορολογικής πολιτικής φορολογήσουν εξίσου το αρχικό και το καινοτόμο υποκατάστατο προϊόν για να μην μειωθούν τα φορολογικά έσοδα λόγω της υποκατάστασης, θα αποθαρρύνουν την καινοτομία με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα και την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

GPS και ιχνηλάτηση στο οπλοστάσιο

Πάντως στην αναλυτική εγκύκλιο του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δεν αναφέρεται, ως αναμένετο, σε μια τέτοια καινοτόμο προσέγγιση αλλά ενεργοποιεί όλες τις νέες διατάξεις για την περιστολή του λαθρεμπορίου και την κύρωση του Πρωτοκόλλου για το παράνομο εμπόριο καπνού, που συμπεριλήφθηκαν σε πολυνομοσχέδιο. ‘Έτσι μεταξύ άλλων προβλέπονται εξής:

  • ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στην ΑΑΔΕ στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά,
  • ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης αλκοολούχο με βάση την ένδειξη παρτίδας παραγωγής (Κωδικός LOT),
  • ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, είτε φορολογημένων είτε υποκείμενων σε δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, σε ηλεκτρονικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  • υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων
  • υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών, επεκτείνεται και στις φορολογικές αποθήκες υγραερίων
  • δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Δ.) ή Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά, όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS)
  • επεκτείνεται η υποχρέωση ιχνηθέτησης η οποία ισχύει για υγρά καύσιμα, και στα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας
  • σε περίπτωση που οι υπόχρεοι για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, και την καταχώρηση και αποστολή των σχετικών δεδομένων στο κέντρο λήψης σημάτων, παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιβολή σωρευτικά προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος, εφόσον το διοικητικό πρόστιμο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000 ευρώ, ή εφόσον συντρέχει υποτροπή ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίμου
  • προβλέπονται νέες άδειες οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες άδειες που ήδη χορηγούνται στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση των διακινήσεων του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, του τσιγαρόχαρτου καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής των βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Γιάννης Φέρτης

Ο Γιάννης Φέρτης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1938 και αποφοίτησε από τη σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν το 1958. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στο θέατρο...

ΔΕΗ: Μία επιχειρηματική ιστορία ανάκαμψης

Κέρδη 0,5 δισ. Ευρώ από ζημιές 1,7 δισ, τετραπλάσιες επενδύσεις, δεκαπλάσια ισχύ στις ανανεώσιμες πηγές, μείωση του χρέους και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του...

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024 έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα...

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Το αδιαχώρητο στην Αράχωβα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Στην KAPASTA, πιστεύουμε ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι ταυτόχρονα θρεπτικό και απολαυστικό

Στην KAPASTA είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία υγιεινών και νόστιμων γευμάτων που είναι ταυτόχρονα βολικά και εύκολα. Τα έτοιμα για μαγείρεμα μείγματά μας παράγονται...