Ανακύκλωση από την ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, την ΕΕΝΕ και την Ελληνική Παραγωγή

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Διήμερο διαδικτυακό Workshop με θέμα “Ανακύκλωση & Κυκλική Οικονομία” που διοργάνωσαν από κοινού στις 4 & 5 Οκτωβρίου οι 3 φορείς, Ελληνική Παραγωγή, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΕΕΝΕ.

Σκοπός του διήμερου διαδικτυακού Workshop ήταν η εμβάθυνση σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, μέσα από παρεμβάσεις θεσμικών φορέων και την παρουσίαση σχετικών εμπειριών, παραδειγμάτων και καλών πρακτικών από τις επιχειρήσεις-Μέλη των φορέων.

Η πρώτη ημέρα του workshop ξεκίνησε με την εισαγωγή και τη γενική επισκόπηση για τις νέες τάσεις γύρω από την κυκλική οικονομία, το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα και τη διαχείριση αποβλήτων που θα επικρατήσουν στην Ε.Ε. τα  επόμενα χρόνια. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Ανδρέας Λουκάτος, A’ Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ) ενώ συμμετείχαν οι: Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Λένα Μπέλση, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), Νίκος Μουσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος αναφέρθηκε στις δύο σημαντικές αλλαγές φιλοσοφίας που επήλθαν στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ήτοι: στην αναγνώριση του ρόλου και των δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα στο σύνολο των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και στη συμπερίληψη και της ενεργειακής αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων, στα εργαλεία για την πορεία με στόχο τον περιορισμό της ταφής στο 10%. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ορισμένες κρίσιμες ενέργειες για την αύξηση της ανακύκλωσης και γενικότερα της αξιοποίηση των αποβλήτων, όπως τη θεσμοθέτηση τέλους ταφής και Pay as you throw καθώς και την προώθηση της κατασκευής και λειτουργίας  Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ). Τέλος, επεσήμανε πως οι αλλαγές αυτές στον Εθνικό Σχεδιασμό και οι ενέργειες εφαρμογής που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί διευκολύνουν τη μετάβαση της χώρας προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και πως οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή.

Η πρώτη ημέρα συνεχίστηκε με τη δεύτερη ενότητα στην οποία αναλύθηκαν το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οι καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες Μέλη των τριών φορέων, η σημασία της διαχείρισης αποβλήτων και το αποτύπωμα άνθρακα, οι δυνατότητες γύρω από την Κυκλική Οικονομία και την αξιοποίηση των αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών στη βιομηχανία. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Νίκος Σηφάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης-Τομέα Αειφορίας EUROCERT καθώς και εκπρόσωποι των εταιριών  Biosolids, Όμιλος Εταιριών Ηρακλής, Sporos Platform, Raycap, Vitex και ΣΥΜΕΤΑΛ μέσα από παρουσιάσεις case studies.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα του Workshop, όπου εστίασε στο υφιστάμενο πλαίσιο για τα ΣΕΔΑ, στις τάσεις για το μέλλον, στις επιχειρηματικές υποχρεώσεις και ευκαιρίες. Συντονιστής ήταν ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής «Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών»  (Ε.ΕΝ.Ε.) ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, ο Νίκος Χιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ο Ηλίας Μουσταΐρας, Γενικός Διευθυντής «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» και ο Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Στην ενότητα 4 οι συμμετέχοντες σχολίασαν την προσπάθεια που γίνεται από θεσμικούς φορείς για την περιβαλλοντική ουδετερότητα των υλικών συσκευασίας, καλές πρακτικές, και τη σημασία σχεδιασμού και σήμανσης προϊόντων. Το συγκεκριμένο πάνελ συντόνισε η Άθη Χαλκιοπούλου, Γενική Διευθύντρια Πιστοποίησης EUROCERT. Τοποθέτηση πραγματοποίησε ο Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.) ενώ παρουσίασαν case studies εκπρόσωποι των εταιρών Α. Χατζόπουλος Α.Ε., Maillis, FORLABELS και Dunapack Packaging Hellas.

Η τελική συνεδρία, την οποία συντόνισε η Άννα Παπαδημητρίου, Εκτελεστική Διευθύντρια «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», περιελάμβανε τοποθετήσεις των εκπροσώπων των τριών Φορέων και συγκεκριμένα του Άγι Πιστιόλα, Προέδρου ΔΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ & Υπ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, Μέλους ΔΣ της Agrino, της Ελένης Κολιοπούλου, Μέλους ΔΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την ανάπτυξη» και Αντιπροέδου Συνδέσμου  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Παύλου Ευθυμίου, Γενικού Διευθυντή «Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών» (Ε.ΕΝ.Ε.). Το εν λόγω πάνελ αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του διημέρου, όπου προέκυψε ότι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όλο και μεγαλύτερη αξιοποίηση των πόρων, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Καθώς η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία αποτελούν βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για κλιματική ουδετερότητα και την πράσινη οικονομία, αναδύονται νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και πρακτικές των αγορών και μαζί τους νέες υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες που επιβάλλουν προσαρμογές στις επιχειρήσεις.

Μετά το πέρας της διήμερου Workshop, διοργανώθηκε δείπνο στο οποίο παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και απηύθυνε χαιρετισμό προς τα Μέλη της ΕΕΝΕ, της Ελληνικής Παραγωγής και της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Επιπλέον, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας, Μανώλης Γραφάκος, ομιλητές των πάνελ, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι των εταιριών-Μελών των Φορέων.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Άντεξε στην πίεση του Παναιτωλικού και επέστρεψε στις νίκες με ηγέτη Καρλίτος η Λαμία!

Η Λαμία προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι με τον Καρλίτος, ο Παναιτωλικός έχασε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα οι Φθιωτοί να επιστρέψουν στις...

Χρ. Σταικούρας: Οι τρεις εβδομάδες άλλαξαν τα δεδομένα, αλλά όχι τη στρατηγική μας στόχευση

“Οι πρωτόγνωρες φυσικές καταστροφές έφεραν στο προσκήνιο, με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας γενιάς...

Αυγενάκης: Προτεραιότητα η κλιματική κρίση – Να γίνει η Κρήτη βιολογικό νησί

Την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης και την πρόληψη καταστροφών στον πρωτογενή τομέα, έθεσε ως προτεραιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο...

Φωτοβολταϊκά: Στην αναμονή το net metering για επιχειρήσεις και πολυκατοικίες

Καθυστερήσεις γράφει ακόμη η ενεργοποίηση του νέου καθεστώτος για την αυτοκατανάλωση «πράσινης» ενέργειας σε επιχειρήσεις, αλλά και πολυκατοικίες. Κι αυτό διότι για να εφαρμοστούν...

Με μεγάλη επιτυχία ο σχολικός χορός της Γ’ Λυκείου Καμένων Βούρλων

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr