Αθ. Δαγούμας-ΡΑΕ: Αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος

Τον Νοέμβριο αναμένεται έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών για τις αλλαγές που έρχονται στα τιμολόγια, σημείωσε χθες μιλώντας σε ημερίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Αθανάσιος Δαγούμας. Οπως είπε, πρωτοβουλίες της Αρχής επικροτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε σχετικές επικοινωνίες θεωρεί την Ελληνική Αρχή από τις πλέον δραστήριες στην Ευρώπη, παρά την υποστελέχωση και υποαμοιβή των στελεχών της. Προτεραιότητα για την Αρχή είναι η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η προστασία των δικαιωμάτων τους.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δοθούν από τη ΡΑΕ οι κατευθυντήριες γραμμές για την υιοθέτηση των τυποποιημένων εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης («Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας») και «Λογαριασμού Κατανάλωσης».

Στόχος είναι η διασφάλιση της προσήκουσας ενημέρωσης των καταναλωτών πριν από κάθε τροποποίηση συμβατικού όρου, ενώ ετοιμάζεται και σαφής κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει συστήματος διαβάθμισης κινδύνου, καθώς και γνωμοδότηση στο ΥΠΕΝ για το ζήτημα των ρητρών πρόωρης αποχώρησης.

Παράλληλα, πραγματοποιείται διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης των προμηθευτών με την Απόφαση ΡΑΕ 409/2020 για τη διαφάνεια.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται Απόφαση της Αρχής για ολοκλήρωση πλήρως ενημερωμένου Μητρώου του ΔΕΔΔΗΕ (ΑΦΜ/Πελάτης/Μετρητής) μέχρι 31.12.2022, όπου έχει ήδη δρομολογηθεί συνεργασία με ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Τι έχει κάνει η ΡΑΕ ως τώρα

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των καταναλωτών έχει λάβει πρωτοβουλίες για:

  • Σύγκριση και επαληθευσιμότητα τιμολογίων

– Τον Απρίλιο 2020, η Αρχή έλαβε την Απόφαση 409/2020, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ».
– Τον Δεκέμβριο του 2020, η Αρχή ανέπτυξε και έθεσε σε δημόσια χρήση το εργαλείο σύγκρισης τιμών energycost.gr, όπου σήμερα υπάρχουν 333 καταχωρημένα τιμολόγια, 249 για την ηλεκτρική ενέργεια και 84 για το φυσικό αέριο.

  • Μείωση κόστους δικτύων

– Τον Οκτώβριο 2020, η Αρχή αποφάσισε οι απώλειες της ΧΤ να περάσουν στην ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ (και όχι των Προμηθευτών) στο τέλος της ρυθμιστικής περιόδου 2021-2024, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει κίνητρο να τις μειώσει. Ενώ τον Ιούλιο 2021, η Αρχή προσδιόρισε χρονοδιάγραμμα (2021-2030) ώστε οι απώλειες να μειωθούν κατά περίπου 5% (από περίπου 10%) με τη διείσδυση των έξυπνων μετρητών και εάν δεν πετυχαίνει, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πληρώσει για μη επίτευξη στόχου.
– Τον Ιούλιο 2021, η Αρχή δεν υιοθέτησε την πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ για premium WACC 2% σε 13 έργα για διάρκεια 7 ετών, αλλά αντίθετα αποφάσισε την απόδοση premium WACC για περίοδο 4 (αντί 7) ετών, 1.5% για 1 έργο, 0.5% για 3 έργα, και 0% για τα υπόλοιπα 9 έργα.

– Τον Ιούλιο 2021, η Αρχή υιοθέτησε την 3rd version CBA που χρησιμοποιεί ο ENTSOE, για την αξιολόγηση του Κόστους/Οφέλους των διασυνδέσεων των νησιών, και κλήθηκε ο ΑΔΜΗΕ να εκπονήσει ανάλυση Κόστους/Οφέλους, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε απομείωση του αιτηθέντος από τον ΑΔΜΗΕ premium WACC 2.5% για όλες τις διασυνδέσεις.

  • Κινητικότητα πελατών

– Τον Ιούλιο 2021, σε συνέχεια 3 Δημοσίων Διαβουλεύσεων και λαμβάνοντας υπόψιν απόφαση 1888/2020 του ΣτΕ σχετικά με τη διευκόλυνση στην κινητικότητα πελατών, η Αρχή γνωμοδότησε προς το ΥΠΕΝ σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας σε σχέση με την:

* κινητικότητα των Πελατών,

* την παρακολούθηση και επισήμανση οφειλών ενός Πελάτη.

– Τον Σεπτέμβριο 2021, η Αρχή ανέπτυξε και έθεσε σε δημόσια χρήση Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Καταναλωτών my.rae.gr, όπου οι Πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις/αποφάσεις της Αρχής αλλά και να υποβάλουν παράπονα προς τον Προμηθευτή και Διαχειριστή τους.

Διαφάνεια στην προ-συμβατική ενημέρωση και στους λογαριασμούς:

– Τον Σεπτέμβριο 2021, η Αρχή έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση τις προτάσεις της σχετικά με την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών.

– Τον Οκτώβριο 2021, η Αρχή έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση την Καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης». Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στο φυσικό αέριο.

Λ. Ζαγορίτης: Κατά 44,5% αυξήθηκαν οι καταγγελίες για τον κλάδο ενέργειας

Από την πλευρά του ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, υπογράμμισε: «Η Αρχή μας γίνεται δέκτης, τον τελευταίο καιρό, ενός μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου αριθμού καταγγελιών που σχετίζονται με τις χρεώσεις προμήθειας και ιδίως ρητρών (αναπροσαρμογής, αποχώρησης κ.λπ.).

Το πρώτο 10μηνο του 2021 είχαμε αύξηση των αναφορών για τον κλάδο της ενέργειας κατά 44,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2020. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκτόξευση των αναφορών στον χώρο της ενέργειας. Αυτό δεν το θεωρούμε καθόλου θετικό. Κι ελπίζω να μείνουμε εδώ, δηλαδή να μην έχουμε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στη συνέχεια, κάτι για το οποίο προσωπικά δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Επίσης, έχουμε εκδώσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σχετικές ενστάσεις οι οποίες κοινοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ έχει εκδώσει τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικές κανονιστικές ρυθμίσεις που, σε συνδυασμό με το υπάρχον πλαίσιο του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας το οποίο πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί όχι μόνο από τους καταναλωτές, αλλά και από τους συνεπείς προμηθευτές. Σημαντική είναι και η σε εξέλιξη διαβούλευση για την τυποποίηση των τιμολογίων».

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Στην KAPASTA, πιστεύουμε ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι ταυτόχρονα θρεπτικό και απολαυστικό

Στην KAPASTA είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία υγιεινών και νόστιμων γευμάτων που είναι ταυτόχρονα βολικά και εύκολα. Τα έτοιμα για μαγείρεμα μείγματά μας παράγονται...

Συνάντηση εργασίας Φάνη Σπανού Carsten Rasmussen στις Βρυξέλλες

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βοιωτίας Ιωάννης Περγαντάς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Μούτσιος, προσκλήθηκαν και...

Μ. Βλασταράκης: τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της Eurobank για το δημογραφικό

Τις πρωτοβουλίες της Eurobank για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ανέπτυξε, επιγραμματικά, ο Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank Μιχάλης Βλασταράκης, συμμετέχοντας σε...

Η Διοίκηση του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ αποχαιρετά τον Θύμιο Τσούκαλο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Στην απεργία 17/4 συμμετέχει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: “Με αυτό το κεντρικό σύνθημα και το διεκδικητικό μας πλαίσιο συνεχίζουμε. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε στη συνεδρίασή του...