ElvalHalcor: Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022

Παρά τη γεωπολιτική κατάσταση και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τα ανοδικά επιτόκια δανεισμού και τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας που επηρέασαν το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, σημειώνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 28,8%, στα 3.714,0 εκ. ευρώ το 2022 σε σύγκριση με τα 2.883,0 εκ. ευρώ το 2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άνοδο του όγκου πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, καθώς και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.

  • Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 28,8% και του όγκου πωλήσεων κατά 5,2%
  • Ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 271,2 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 62,6% έναντι του 2021
  • Κέρδη μετά από φόρους στα 162,0 εκ. ευρώ έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021, αύξηση +42,3%

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών και ο κλάδος των μεταφορών.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινηθήκαν καθοδικά́, σταθεροποιούμενες στο Β’ εξάμηνο, ενώ τα μέσα επίπεδα ήταν υψηλότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.557 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.101 το 2021, ήτοι αύξηση 21,8%, η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.334 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 7.881 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι αύξηση 5,7%, και η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 3.299 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.548 το 2021, ήτοι αύξηση 29,5%.

  Όμιλος Εταιρεία
Ποσά  σε €’ 000 Για τους 12 μήνες έως Για τους 12 μήνες έως
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
Πωλήσεις 3.714.015 2.883.042 2.616.208 1.969.822
Μικτό Κέρδος 352.323 234.826 230.655 149.159
EBITDA 326.163 215.312 220.719 144.988
a-EBITDA 271.217 166.835 180.034 113.814
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) 256.250 146.909 174.607 98.554
Καθαρό Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (41.537) (30.873) (10.669) (21.166)
Κέρδη πριν από φόρους 199.823 132.417 129.980 100.456
Κέρδη μετά από φόρους 161.889 113.915 111.495 88.245
Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 159.286 111.689 111.495 88.245
Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,4245 0,2976 0,2971 0,2352

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 62,6% και ανήλθαν στα 271,2 εκ. ευρώ έναντι 166,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 352,4 εκ. ευρώ το 2022, έναντι 234,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 326,2 εκ. ευρώ έναντι 215,3 εκ. ευρώ το 2021. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 61,5 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών 56,1 εκ. ευρώ για το 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 41,6 εκ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 30,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, καθώς και στα αυξανόμενα επιτόκια. Αναλυτικότερα, οι υψηλές μέσες τιμές των μετάλλων, ο υψηλός όγκος παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο, επηρέασαν σημαντικά το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2022.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου σε αύξηση κατά 168,5 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων, ο Όμιλος προέβη, εντός του Α΄ εξαμήνου, αφενός σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και αφετέρου σε λήψη δανείου με σταθερό επιτόκιο.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 162,0 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 159,3 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη χρήση (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή) από 111,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή).

 Ανάλυση ανά κλάδο

Για τους 12 μήνες έως την 31.12 Πωλήσεις EBITDA a-EBITDA EBIT EBT
€’000 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Αλουμίνιο 1.927.453 1.340.307 247.589 124.300 204.954 108.336 199.667 78.790 171.879 56.238
Χαλκός 1.786.562 1.542.735 78.575 91.012 66.262 58.499 56.583 68.120 27.944 76.179
Σύνολο 3.714.015 2.883.042 326.163 215.312 271.217 166.835 256.250 146.909 199.823 132.417
Καθαρός Δανεισμός    
€’000 31.12.2022 31.12.2021
Αλουμίνιο 664.149 495.958
Χαλκός 291.409 291.097
Σύνολο 955.559 787.054

Κλάδος αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε την ανοδική του πορεία σημειώνοντας νέα αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 43,8%, στα 1.927,5 εκ. ευρώ για τη περίοδο έναντι 1.340,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σημαντική επίδραση στα μεγέθη του κλάδου είχε η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,2% έναντι του 2021. Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στην υψηλή ζήτηση των προϊόντων του, αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα του νέου ψυχρού ελάστρου που ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία στο Β’ εξάμηνο. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 171,9 εκ. ευρώ, έναντι 56,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 205,0 εκ. ευρώ στο 2022 έναντι 108,3 εκ. ευρώ για το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του κλάδου ανήλθε στα 664,1 εκ. ευρώ στις 31.12.2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 168,2 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, ως απόρροια του υψηλού επενδυτικού προγράμματος,  των αυξημένων τιμών των πρώτων υλών του αλουμινίου και του αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου, βαίνει στην ολοκλήρωση της με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα το νέο ψυχρό έλαστρο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του και η γραμμή βαφής είναι στα τελικά στάδια της δοκιμαστικής της λειτουργίας. Οι νέες επενδύσεις ανήλθαν κατά τη διάρκεια του έτους στα 160,0 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 139,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της  Εταιρείας στα Οινόφυτα. Στις επενδύσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων της Εταιρείας.

Τέλος, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε απομείωση  ύψους 2,4 εκ. ευρώ για τη περίοδο, λόγω  των αναθεωρημένων προβλέψεων σχετικά με εμπορικές θυγατρικές της ΕΤΕΜ Α.Ε.

Κλάδος χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 1.786,6 εκ. ευρώ έναντι 1.542,7 εκ. ευρώ το 2021, ενισχυμένος μερικώς από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, αλλά κυρίως από τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 0,5% σε σύγκριση με την περυσινή χρήση, καθώς στο Β’ εξάμηνο του έτους σημειώθηκε κάμψη στις πωλήσεις σωλήνων χαλκού και προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού. Μικρή μείωση παρουσίασαν και τα προϊόντα έλασης χαλκού, λόγω της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος σε απαιτητικότερα προϊόντα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ η γενικότερη ζήτηση παρέμεινε σταθερή και κατά το Β’ εξάμηνο του 2022. Αντίθετα την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τα προϊόντα διέλασης χαλκού (λάμες). Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκ. ευρώ, έναντι 76,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (η οποία είχε ευνοηθεί από τα κέρδη από τη διανομή σε είδος της συμμετοχής στη Cenergy Holdings κατά 22,1 εκ. ευρώ) επηρεαζόμενα και από τις απομειώσεις που προέκυψαν από τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τις θυγατρικές εταιρείες του κλάδου ύψους 9,8 εκ. ευρώ. Το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 66,3 εκ. ευρώ το 2022 έναντι 58,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ως αποτέλεσμα της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος και των αυξημένων τιμών κατεργασίας.

Ο καθαρός δανεισμός για το κλάδο χαλκού ανήλθε στα 291,4 εκ. ευρώ στις 31.12.2022, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με την 31.12.2021, ως αποτέλεσμα της καλής λειτουργικής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και το χαμηλό επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,1 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 7,3 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 3,5 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Προοπτικές

Το 2023 ξεκίνησε με αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις, ο κίνδυνος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και η διαρκής αύξηση των επιτοκίων εξακολουθούν να υφίστανται.

Παρόλα αυτά, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες  που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε θα ολοκληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Οι επενδύσεις αυτές  οι οποίες  αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της Εταιρείας επικεντρώθηκαν  σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της  κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.  Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor,  τη δυνατότητα  να ανταποκριθεί στην δυναμική αυτή και  να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Ενοποιημένη
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31.12.2022 31.12.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ €’ 000 €’ 000
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 1.221.651 1.123.801
Αποθέματα 861.922 697.605
Απαιτήσεις από πελάτες 316.489 298.321
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.705 19.872
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 35.195 91.144
Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 77.867
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.533.828 2.230.742
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μετοχικό κεφάλαιο 146.344 146.344
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 817.763 642.874
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους 964.107 789.219
Δικαιώματα μειοψηφίας 14.264 19.098
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 978.372 808.316
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 783.692 672.504
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 104.872 101.331
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 207.061 205.694
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 438.718 442.896
Υποχρεώσεις που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση 21.113
Σύνολο υποχρεώσεων 1.555.457 1.422.425
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.533.828 2.230.742
Συνοπτική Ενοποιημένη 31.12.2022 31.12.2021
Κατάσταση Ταμειακών Ροών €’ 000 €’ 000
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28.892 22.294
Καθαρές ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες (180.514) (169.337)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 95.672 204.349
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών (55.949) 57.306

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

3η Αγωνιστική STOIXIMAN FUTSAL SUPERLEAGUE

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Κακοκαιρία Elias: «Χτυπά» το Αίγιο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Μελέτη του Χάρβαρντ: Τι είναι ένα υγιεινό πρωινό;

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Λευτέρης Αυγενάκης: Έρχεται νομοσχέδιο που θα λύνει το πρόβλημα των εργατών γης

Τις προσπάθειές του να βρεθεί λύση στο μείζον ζήτημα της έλλειψης εργατών γης συνεχίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Την εξεύρεση λύσης...

Κακοκαιρία «Elias»: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν μέχρι την Πέμπτη (28/9)

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr