Έρχεται voucher έως 1000 ευρώ για “έξυπνο” σπίτι

Πρόκειται για το πρόγραμμα  «Smart Readiness» και έχει σκοπό να διευκολύνει τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο», αλλά και τη διασύνδεσή του με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο) μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών.

Η πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους άνοιξε την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και θα μείνει ανοιχτή  έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 για να εγγραφούν στο Μητρώο της δράσης.

Όσον αφορά τα βασικά σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

Επιλέξιμα κτίρια

Οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης
 • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση
 • Το Voucher εκδίδεται επ’ ονόματι του Διαχειριστή και δύναται να εξαργυρωθεί από τον Εγκαταστάτη.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «SMART READINESS» επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κτίρια υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης και
 • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.
 • Εφόσον κάποιος εκ των ιδιοκτητών μίας πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας συνιστά επιχείρηση, θα πρέπει να διατεθούν οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ως άνω ιδιοκτητών προκειμένου να ελεγχθεί η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων του κανονισμού από οποιαδήποτε εκ των επιχειρήσεων, το κτίριο δεν θα είναι επιλέξιμο.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

 • Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής ή πλησίον αυτού
 • Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 • Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 • Διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης4 για τη σύνδεση του χώρου στέγασης του λέβητα κεντρικής θέρμανσης με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP). Στο τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνεται καλωδίωση, καθώς αυτή θα εγκατασταθεί από τον Πάροχο Πρόσβασης κατά τη σύνδεση του κτιρίου.
 • Η τοποθέτηση του καλωδίου εντός της σωλήνωσης δύναται να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από τον ΔΕΔΔΗΕ (Β) / τον πάροχο φυσικού αερίου (Γ) / τον αρμόδιο συνεργάτη-συντηρητή του κτιρίου (Δ και Ε) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο Πρόγραμμα «Smart Readiness»
 • Διασύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης για τη σύνδεση του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).
 • Εξαιρούνται της χρηματοδότησης τα μέρη του δικτύου που αφορούν σε:
 • Εργασίες σε δημόσιο χώρο (εκτός του οικοπέδου του κτιρίου), εκτός αν πρόκειται για τη σύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου του ωφελούμενου κτιρίου που βρίσκονται τοποθετημένοι στην πρόσοψη του κτιρίου ή της εξωτερικής μάντρας του οικοπέδου καθώς και εργασίες προκειμένου το σημείο απόληξης της σωλήνωσης εισαγωγής προς το BEP να ταυτίζεται με το σημείο αναμονής του παρόχου πρόσβασης (τυπικά στο ρείθρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του κτιρίου)
 • Σύνδεση του FB με την οπτική πρίζα (OTO – Optical Terminal Outlet) εντός οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • Εργασίες εκτός των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων
 • Ως ημερομηνία λήξης της περιόδου εξαργύρωσης Vouchers για την οποία επιτρέπεται η εξαργύρωση Vouchers, ορίζεται η Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα ποσά

Το Voucher ανά κτίριο προκύπτει με βάση τις κατηγορίες των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν (υποχρεωτικά εργασίες που αντιστοιχούν στο στοιχείο Α και, επιπλέον, τουλάχιστον μία από τις εργασίες που αντιστοιχούν σε οποιοδήποτε εκ των στοιχείων Β έως Ε). Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του Voucher καθορίζεται ως ακολούθως:

Για μια πολυκατοικία τεσσάρων (4) ορόφων με πυλωτή όπου θα τοποθετηθεί ένα (1) BEP και τέσσερα (4) FBs, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών Α έως Ε, το συνολικό ποσό του Voucher υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Για μια πολυκατοικία δύο (2) ορόφων με πυλωτή (α’ όροφος και β’ όροφος) όπου θα τοποθετηθεί ένα (1) BEP και δύο (2) FBs, το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α και Β, το
συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Για μια μονοκατοικία / μεζονέτα δύο (2) ορόφων (ισόγειο και α’ όροφος) όπου θα τοποθετηθεί ένα (1) BEP χωρίς FB, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α,Γ,Δ και Ε, το
συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Σε αδιέξοδο όσοι θέλουν να αποκτήσουν δική τους στέγη

Οι τιμές των ακινήτων επέστρεψαν στα προ μνημονίων επίπεδα. Ομως, τίποτα –εκτός από τις τιμές– δεν θυμίζει σήμερα τη χρυσή εποχή της κτηματαγοράς. Τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα,...

Επτά ανατροπές σε συντάξεις και εφάπαξ με το μίνι ασφαλιστικό

Ευεργετικές διατάξεις για χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους που εργάζονται, ή έχουν χρέη και δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αλλά και άτομα με αναπηρίες που...

Άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας – Ποιες είναι από την 1η Οκτωβρίου

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέθηκαν 12.213 προϊόντα «μαϊμού»

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Πάτρα: Πεζός παρασύρθηκε από τρένο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr