ΕΣΠΑ: Τεχνική Βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ.

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από το ETΠΑ. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν:

Α. Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων.
 • Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
 • Αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού.
 • Ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης.
 • Προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Β. Εκπόνηση αξιολογήσεων, μελετών – εμπειρογνωμοσυνών και υ​πηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 201-2027.
 • Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος.
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ.
 • Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ.
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

Γ. Ενέργειες για την Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ.​), όσο και στην κοινή γνώμη.
 • Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
 • Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του Προγράμματος ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
 • Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Δ. Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

Ε. Δαπάνες μετακίνησης για τις ανάγκες του Προγράμματος.​

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης​​ Προγράμματος ​”Ήπειρος”​​​

Περίοδος υποβολής

από 13/2/2023 έως 30/11/2029

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://log​​on.ops.gr​ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.​

​​​​​​​Περιοχή εφαρμογής : Περιφέρεια Ηπείρου

Προϋπολογισμός  5.622.879 ευρώ

Η ΔΑ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.espa-epirus.gr​.

Η ΔΑ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 110% ​του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Συναυλία στο πλαίσιο του κύκλου Μίκης Θεοδωράκης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή, σε συμπαραγωγή με το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης, συνεχίζει τον κύκλο Μίκης Θεοδωράκης με μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα στη...

ΟΑΣΘ: σημαιοστολίζει τα λεωφορεία του

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: Ανοίγει τον Απρίλιο η πλατφόρμα–Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Μέσα στον Απρίλιο ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του νέου προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Δικαιούχοι του προγράμματος...

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ: Ισχυρή παρουσία στη Fοοd Expo 2023

Πιστή στην υλοποίηση του αναπτυξιακού πλάνου των τελευταίων ετών και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ συμμετείχε δυναμικά στη φετινή έκθεση τροφίμων και...

Τζόκερ: Η κλήρωση 2574 για 1.400.000 ευρώ

Με το μυαλό στην σημερινή κλήρωση τζόκερ, (Πέμπτη 23/03/2023, αριθμός κλήρωσης 2574). Μετά από τα συνεχόμενα τζακ ποτ και τις μεγάλες κληρώσεις που...