ΕΤΕ: Χρηματοοικονομικά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Ισχυρή οργανική κερδοφορία, που στηρίχθηκε στα χρηματοοικονομικά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ μέσω ανταλλαγών τίτλων του ελληνικού Δημοσίου, σημείωσε η Εθνική Τράπεζα το 2020. Το τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ και επηρεάστηκε αρνητικά από τις υψηλές προβλέψεις για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που ανήλθαν στο 1,1 δισ. ευρώ από 367 εκατ. ευρώ το 2019.

Μιλώντας στην ενημέρωση των επενδυτών για τα ετήσια αποτελέσματα του 2020, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τον όμιλο η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και η μείωση των κόκκινων δανείων μέσω της συναλλαγής Frontier, χωρίς η τράπεζα να χρειαστεί να καταφύγει στο μοντέλο της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (hive down). Σημειώνεται ότι, μέσω της τιτλοποίησης ύψους 6,1 δισ. ευρώ, η ΕΤΕ επιτυγχάνει μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 6,5 δισ. ευρώ –το 2020 μέρος της μείωσης 700 εκατ. ευρώ προέρχεται από την οργανική διαχείριση των κόκκινων δανείων–, ενώ στόχος της διοίκησης είναι η μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό στα τέλη του 2022. Στα τέλη του 2020 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώνεται στο 13,6% από 31,3% στα τέλη του 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται σε 63,3%. Οι δείκτης CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκαν σε 15,7% και 16,7% αντίστοιχα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών τα κεφάλαια της τράπεζας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω κατά 170 μονάδες βάσης.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του 2020, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 21,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 581 εκατ. ευρώ το 2020, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ομολόγων ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Να σημειωθεί ότι το 2020 τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 765 εκατ. εκατ. σχετίζονται με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» τον Ιανουάριο (515 εκατ.) και τον Δεκέμβριο (250 εκατ.) και 264 εκατ. ευρώ απορρέουν από την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» τον Φεβρουάριο. Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορωνοϊό, κυρίως το α΄ τρίμηνο 2020 (400 εκατ. ευρώ) και την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακού στοιχείου προοριζόμενου προς πώληση το δ΄ τρίμηνο 2020 (400 εκατ. ευρώ), καθώς και το κόστος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού και αναδιάρθρωσης, συνολικού ύψους 151 εκατ. ευρώ για το 2020.

Οι προβλέψεις της τράπεζας για τα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η πανδημία προσδιορίζουν το χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο στο 10%, από ένα σύνολο δανείων που είχε μπει σε αναστολή ύψους 3,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, το 20% αυτών των δανείων έχει ή πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1 και 2», ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% έχει επίσης ενταχθεί σε πρόγραμμα σταδιακής καταβολής δόσης (step up).

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Πως προχωρούν τα σιδηροδρομικά έργα στη βασική αρτηρία Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Στο τέλος του 2023 θα χρειαστεί να φτάσουμε για να δούμε τις δύο εργολαβίες της ΕΡΓΟΣΕ, που αφορούν στην σηματοδότηση και το ETCS να...

Πληρωμές μέσω IRIS Payments για ηλεκτρονικές αγορές με QR Code

Τη δυνατότητα να πληρώνουν απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό για τις ηλεκτρονικές αγορές τους, με δυνατότητα σάρωσης ενός QR Code, έχουν πλέον οι...

Παρουσίαση του βιβλίου της Νίκης Μπλούτη-Καράτζαλη «ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ»

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary...

ΕΕ: Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ξεπέρασε για πρώτη φορά αυτήν από την καύση αερίου

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρήγαγαν το 2022, για πρώτη φορά, περισσότερη ενέργεια χάρη στις αιολικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους σε σύγκριση με...

Τι θα πει ο κόσμος: Αφιέρωμα στον Νορβηγικό Κινηματογράφο στον Cineplex Φίλιππος

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary...