Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής: Η περίπτωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Η νέα εποχή, που ξεκινά με την πράσινη μετάβαση, απαιτεί από τις επιχειρήσεις χάραξη νέας στρατηγικής. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σήμερα το ζητούμενο και η πρωτοπόρος Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με στοχευμένες δράσεις και γνώμονα τη βιωσιμότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργίας της, θέτει ως στόχο της το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ», ήδη από το στάδιο της παραγωγής μέχρι και το ποτήρι του καταναλωτή εφαρμόζει καινοτόμες προσεγγίσεις και διαδικασίες, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες της, αλλά και για την ίδια τη φύση. Με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και της χρήσης νερού, με δράσεις για την κοινωνία και τους εργαζομένους, «ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο εταιρικός της σκοπός.

«Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ»: Ένα ολοκληρωμένο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

Προσβλέποντας σε αυτό το «πράσινο», καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βάζει ως στόχο της το «Μηδέν», ακολουθώντας το πλάνο βιώσιμης ανάπτυξής της με τίτλο «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ».

Το ολοκληρωμένο αυτό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, με έμφαση τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και των πολύτιμων πόρων όσο και της κοινωνίας, εφαρμόζοντας κανόνες και αρχές ηθικής και υπευθυνότητας.

  • Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, με σεβασμό προς το περιβάλλον.
  • Μηδενική σπατάλη νερού, κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της.
  • Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ, μέσω της ενεργούς προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης.
  • Μηδενικά ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, υιοθετώντας μια ολιστική κουλτούρα υγείας και ασφάλειας.

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα τα επόμενα χρόνια

Με συνεχείς βελτιωτικές επεμβάσεις στις δύο μονάδες παραγωγής της, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στοχεύει στη δραστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της. Το σύνολο των παραγωγικών της διαδικασιών συνάδει με απόλυτα φιλικούς προς το περιβάλλον μηχανισμούς, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της. Παράλληλα, ο εξοπλισμός εκσυγχρονίζεται διαρκώς, με σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις που διασφαλίζουν βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Την ίδια στιγμή, όμως, οι αλλαγές επεκτείνονται και στην εξαιρετικά απαιτητική αλυσίδα εφοδιασμού και σε κάθε στάδιό της, από την παραγωγή έως και την τελική παράδοση των προϊόντων.

Συνολικά από το 2015, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει επιτύχει 52% μείωση των εκπομπών CO2 και στις δύο παραγωγικές της μονάδες, ενώ ίδιο (52%) είναι και το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας. Αντίστοιχα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί κατά 35% την ίδια περίοδο.

Το νερό, ως πολύτιμος φυσικός πόρος

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει ιδιαιτέρως ασχοληθεί με την αξιοποίηση του νερού, ως πολύτιμου φυσικού πόρου και έχει ήδη επιτύχει τη μείωση της κατανάλωσής του στην παραγωγική διαδικασία κατά 48%, από το 2015.

Καθώς πρόκειται ταυτόχρονα για βασικό συστατικό των προϊόντων που παράγει και παράλληλα απαραίτητο για την ανάπτυξη άλλων πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, όπως είναι το σιτάρι και ο λυκίσκος, η διαφύλαξη του νερού συνιστά όχι μόνο μεγάλη ευθύνη αλλά και αναγκαιότητα για την ίδια την εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό, το 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία χαρτογράφησης νερού για τον προσδιορισμό περιοχών βελτίωσης και στις δύο παραγωγικές μονάδες, με εστίαση στη γραμμή εμφιάλωσης, που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες μείωσης της κατανάλωσης νερού.

Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία και στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να απολαμβάνουν τα προϊόντα της πάντα με μέτρο και υπευθυνότητα, με στόχο τη μηδενική κατάχρηση. Αυτό είναι εμφανές τόσο σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων της όσο και των ενημερωτικών της ενεργειών, που ποτέ δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προωθεί συνεχώς την κατηγορία της Μπύρας Χωρίς Αλκοόλ στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας παράλληλα και τις περιστάσεις κατανάλωσής της.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση ως προς την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία ξεκινά από το ίδιο της το ανθρώπινο δυναμικό. Αρχικά, με την εγκατάσταση αλκοολόμετρου στον εταιρικό στόλο οχημάτων της, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στη χώρας μας που υλοποιεί μια τέτοια ενέργεια για την ασφάλεια των ανθρώπων της και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης.. Στη συνέχεια, με την εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων που διαθέτουν εταιρικό όχημα, με εξειδικευμένα training sessions που εστίαζαν στο πώς θα πρέπει να συνδυάζεται η ασφαλής οδήγηση με την υπεύθυνη κατανάλωση, καθώς και σε συμπεριφορές προς αποφυγή.

Η υγεία και ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα

Η εταιρεία προωθεί παράλληλα την κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων και επιδιώκει την υιοθέτησή της από όλους τους εργαζόμενους. Με στόχο να μπορούν οι ίδιοι να εντοπίζουν μη ασφαλείς συμπεριφορές και να βοηθούν τους συναδέλφους τους να υιοθετήσουν γενικότερα πιο ασφαλείς τρόπους εργασίας, υιοθετεί τους «Βασικούς Κανόνες Ασφάλειας» (Life Saving Rules) και εκπαιδεύει διαρκώς τους εργαζόμενους σε αυτούς. Πραγματοποιείται επίσης συνεχής επικοινωνία μέσω εκπαιδεύσεων και εσωτερικών σημάνσεων στο σύνολο των εγκαταστάσεων, όπως συνέβη με την εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης «Do’s & Don’ts» στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των εργαζομένων, η οποία υλοποιήθηκε πέντε φορές εντός του 2021.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει εφαρμόσει τη σύσταση ομάδων εργαζόμενων από όλα τα Τμήματα και Διευθύνσεις, οι οποίες πραγματοποιούν προγραμματισμένες μηνιαίες συναντήσεις και αποτελούν τους «πρεσβευτές» ως προς την Υγεία και την Ασφάλεια. Επιπλέον, έχουν συσταθεί ομάδες πρώτων βοηθειών, τα μέλη των οποίων εκπαιδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ τέλος, έχει δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό σύστημα καταγραφής αναφορών και παρατηρήσεων ασφαλείας των «παρ’ ολίγον ατυχημάτων», σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ομίλου Carlsberg, όπου διερευνώνται διεξοδικά μη ασφαλείς συμπεριφορές και συνθήκες.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι μέσω των πρακτικών αυτών, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βραβεύθηκε με «Χρυσή» διάκριση στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας / Health & Safety Culture» στα Health & Safety Awards 2021, ενώ έχει επιτύχει κατά 38% αύξηση στο ποσοστό συμμόρφωσης ως προς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, το διάστημα 2017-2021.

Προσφορά στο περιβάλλον και την κοινωνία

Πέρα από το πλάνο της για το «μηδέν» στα παραπάνω πεδία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στηρίζει την κοινωνία και το περιβάλλον με όλες της τις δυνάμεις, συνεισφέροντας στο έργο κοινωνικών παντοπωλείων και δομών κοινωνικής φροντίδας προς ευπαθείς ομάδες, σε όλη την Ελλάδα. Σύλλογοι που βοηθούν τους κοινωνικά ευάλωτους έχουν επίσης δεχθεί ενίσχυση από την εταιρεία, που έχει διοργανώσει και τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, το 2021 πραγματοποιήθηκε παράδοση της πλήρους ανάπλασης του ιστορικού Πάρκου ΦΙΞ στα Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership και του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου». Έτσι, αυτός ο πολύτιμος πνεύμονας πρασίνου, στενά συνδεδεμένος με την ιστορία της μπύρας στην Ελλάδα, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο και αειφόρο αστικό πάρκο, συνολικής έκτασης 7.500 τ.μ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως η βιώσιμη ανάπτυξη είναι για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία μονόδρομος και ήδη πορεύεται σε αυτή την κατεύθυνση, με μεθοδικότητα, συνέπεια και στοχευμένες δράσεις, έχοντας ως στόχο την επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διαρκή στήριξη στην κοινωνία.

ΠΗΓΗ : CNN GREECE

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Στην KAPASTA, πιστεύουμε ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι ταυτόχρονα θρεπτικό και απολαυστικό

Στην KAPASTA είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία υγιεινών και νόστιμων γευμάτων που είναι ταυτόχρονα βολικά και εύκολα. Τα έτοιμα για μαγείρεμα μείγματά μας παράγονται...

Συνάντηση εργασίας Φάνη Σπανού Carsten Rasmussen στις Βρυξέλλες

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βοιωτίας Ιωάννης Περγαντάς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Μούτσιος, προσκλήθηκαν και...

Μ. Βλασταράκης: τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας της Eurobank για το δημογραφικό

Τις πρωτοβουλίες της Eurobank για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ανέπτυξε, επιγραμματικά, ο Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank Μιχάλης Βλασταράκης, συμμετέχοντας σε...

Η Διοίκηση του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ αποχαιρετά τον Θύμιο Τσούκαλο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Στην απεργία 17/4 συμμετέχει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: “Με αυτό το κεντρικό σύνθημα και το διεκδικητικό μας πλαίσιο συνεχίζουμε. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε στη συνεδρίασή του...