Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάδος

Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εργαλείων που ενισχύουν την ακεραιότητα και προάγουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής κατά της διαφθοράς αφενός και την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 με την οποία εισάγονται διατάξεις για την προστασία των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές για παραβιάσεις, απειλές ή βλάβες του δημοσίου συμφέροντος αφετέρου, η ΔΕΗ Α.Ε. και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).

Σύμφωνα με το MoU,  η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος θα παρέχει στη ΔΕΗ δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα–μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης αναφορών («whistleblowing»), την οποία αναπτύσσει στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα ‘Widely Expanding Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe («EAT»)’, σε συνεργασία με οργανώσεις εγκατεστημένες σε άλλες εννιά (9) χώρες της Ευρώπης. Η Διεθνής Διαφάνεια θα παράσχει, επίσης, πλήρη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλο το φάσμα των σχετικών θεμάτων, που απορρέουν από την χρήση της πλατφόρμας.

Η ΔΕΗ θα προβάλλει στον ιστοχώρο της www.dei.gr την πλατφόρμα υποδοχής και διαχείρισης αναφορών, ορίζοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες της/στελέχη της που θα υποδέχονται και θα διαχειρίζονται τις αναφορές. Επίσης, η ΔΕΗ θα διαμορφώσει εσωτερική πολιτική προστασίας των προσώπων, που υποβάλλουν αναφορές.

Πέραν των παραπάνω, η ΔΕΗ και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος θα συνεργάζονται για την από κοινού προώθηση στον δημόσιο διάλογο των ευρύτερων θεμάτων που αφορούν στην προστασία των προσώπων που αναφέρουν παράνομα και παράτυπα περιστατικά στην Ελλάδα, καθώς και σε γενικότερα θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, ενδυνάμωσης της διαφάνειας και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Οι κοινοί προσδοκώμενοι στόχοι, που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας της ΔΕΗ με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, διατυπώθηκαν κατά τη διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου, στην οποία έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Αργύρης Οικονόμου, η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος Δρ. Άννα Δαμάσκου και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Μανταλώζης.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κάνουμε και αυτό το βήμα σήμερα με την περαιτέρω συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια» τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης. «Στη ΔΕΗ έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό έναν πολύ μεγάλο μετασχηματισμό, με 3 πυλώνες σε σχέση με την παραγωγή, την ψηφιοποίηση και την πελατοκεντρική πολιτική. Σε όλους αυτούς τους πυλώνες που αποτελούν τη βασική κατεύθυνση της στρατηγικής μας, η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί το πλαίσιο που τα περικλείει. Ο όμιλος ΔΕΗ μπορεί να είναι μια δημόσια ελληνική επιχείρηση με έναν διαφανή, ξεκάθαρο και σύγχρονο προσανατολισμό. Δουλεύουμε πάρα πολύ για τα θέματα Environment Sustainability & Governance (ESG), προχωρούμε άμεσα στη σύσταση Διεύθυνσης για τo Sustainability, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της κλιματικής αλλαγής, έχουμε ανακοινώσει και προχωρούμε εντός στόχων την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής μας και πρόσφατα προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου στην Ευρώπη Sustainability Linked Bond αναλαμβάνοντας δέσμευση για τη μείωση ρύπων τα επόμενα χρόνια. Με την ανάληψη τόσο σημαντικών πρωτοβουλιών, δεν θα μπορούσαμε να μην ενεργοποιηθούμε και  στα θέματα διαφάνειας και να προχωρήσουμε μαζί με τη Διεθνή Διαφάνεια σε μια πλατφόρμα, έναν δίαυλο επικοινωνίας που θα προάγει και θα ενισχύει τη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα βήμα προόδου για εμάς».

Ο Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ, Αργύρης Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα. Εδώ και ενάμιση χρόνο η ΔΕΗ έχει μπει σε μια φάση εταιρικού μετασχηματισμού χωρίς προηγούμενο στη χώρα. Αυτός ο εταιρικός μετασχηματισμός έχει εκείνες τις business όψεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, έχει βεβαίως και όψεις που αφορούν στην εσωτερική μας λειτουργία. Εκεί, ήδη έχουμε εισαγάγει την πρακτική της δήλωσης περί μη ύπαρξης  σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του ΔΣ στην έναρξη κάθε  συνεδρίασης– κάτι το οποίο δεν έχει εισαχθεί σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις – και προωθούμε ταχύτατα και την εισαγωγή και άλλων πολιτικών στην ίδια κατεύθυνση. Όπως γνωρίζετε, το ΔΣ ήδη ενέκρινε την πρώτη από αυτές, την πολιτική για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Το σημερινό βήμα είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση μιας πολύ βασικής παραμέτρου του σχεδιασμού που έχει να κάνει με το ‘whistleblowing’.  Εδώ ερχόμαστε πρωτοποριακά υπό την έννοια ότι δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στο ελληνικό εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία, να εισαγάγουμε ένα πρώτο μέτρο που είναι η χρήση της πλατφόρμας της Διεθνούς Διαφάνειας. Είμαι πεπεισμένος κ. Πρόεδρε ότι με τη δική σας ενθάρρυνση και προσωπική δέσμευση θα πάμε εκεί που χρειάζεται να πάμε, με τον ρυθμό που απαιτούν οι εποχές. Κλείνω όπως ξεκίνησα, ότι  είμαι ειλικρινά πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα».

Η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας- Ελλάς Δρ. Άννα Δαμάσκου ανέφερε: «Χαιρόμαστε ειλικρινά που μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος και ηγέτιδα στην ελληνική οικονομία ανήκει στο Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, διακηρύσσοντας ανοιχτά τη δέσμευσή της να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία, ακεραιότητα, υιοθετώντας βέλτιστες, διεθνείς πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης. Το Business Integrity Forum αποτελεί έναν ανεπίσημο και οικείο χώρο όπου τα μέλη μπορούν σε μελλοντικές συζητήσεις να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε θέματα εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών κατά της διαφθοράς και να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία για την τεχνογνωσία της Διεθνούς Διαφάνειας. Οφείλω να ομολογήσω ότι το στελεχικό δυναμικό της ΔΕΗ που συμμετέχει στις συναντήσεις του Business Integrity Forum έχει πάντοτε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην μεταξύ των μελών ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών. Ευχαριστώ θερμά τη ΔΕΗ που ήταν από τις πρώτες εταιρείες που πίστεψαν στο εγχείρημα του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και έκτοτε το υποστηρίζουν εμπράκτως, ανελλιπώς».

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Διαθέτει συνολική καθαρή ισχύ 11 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,1 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΗ η αποανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου ο Όμιλος να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Σχετικά με τη ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-Ελλάδος

Η Διεθνής Διαφάνεια είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από εκατό (100) παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, το σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Συγκλονιστική ιστορία στον Τύρναβο

Ένας καθηγητής στον Τύρναβο, ο κύριος  Κωνσταντίνος Φούντας, ψάχνει εδώ και χρόνια την χαμένη του αδελφή – η μικρή Ιωάννα Φούντα χάθηκε πριν από...

Τσιζκέικ ρεβανί

Δείτε πώς φτιάχνουμε το τσιζκέικ ρεβανί, βήμα βήμα: Για να φτιάξουμε τσιζκέικ ρεβανί ξεκινάμε από το σιρόπι: αρχικά βράζουμε, σε ένα κατσαρολάκι, το νερό με...

«Εξαφάνισαν» 500.000 ανέργους

Ωστόσο, για να συμβαίνει αυτή η εκδοχή, θα πρέπει ο άνεργος που είναι δηλωμένος στον ΟΑΕΔ, να δηλώνει στην ΕΛΣΤΑΤ, που είναι επίσημος κρατικός φορέας,...

Τι μπορεί να συνδέει ένα ιερό «φιλέτο» στη Βουλιαγμένη, με το κόμμα «Νίκη» και τις οξύτατες αντιδράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδας

Πώς συνδέεται η παραχώρηση του Ορφανοτροφείου στη Βουλιαγμένη από την Εκκλησία της Ελλάδος, ο εφοπλιστής Ρέστης με τους ρώσους επιχειρηματίες και το κόμμα «Νίκη» Τι...

Σπάνιο θέαμα για τουρίστες στην Κένυα – Αντίκρισαν ζέβρα αλμπίνο σε σαφάρι

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr