Οικογένεια Ντεληδήμου : Η Softex και το μπαράζ επενδύσεων σε νέα εργοστάσια

Σχέδια και για δεύτερο Μύλο – Η εξαγορά των πιεστηρίων της «Ίριδας» και η αύξηση των οικονομικών μεγεθών

Όταν το δύσκολο για όλη τη χώρα καλοκαίρι του 2015 η πυρκαγιά κατέστρεφε το εργοστάσιο της πάλαι ποτέ Αθηναϊκής Χαρτοποιίας στο Βοτανικό, έκλεινε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορίας της χαρτοποιίας της χώρας. Παράλληλα όμως καθιστούσε και την Ελλάδα ελλειμματική στην παραγωγή προϊόντων χάρτου για καθημερινή χρήση. Κι αυτό καθώς μόλις δύο χρόνια νωρίτερα έβαζαν λουκέτο και οι άλλοι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, η χαρτοποιία Θράκης Diana και η SCA Hellas, πρώην Georgia Pacific Hellas, στην Πάτρα, γνωστή για το σήμα Delica. Όλες ήταν οργανωμένες με τους δικούς τους μύλους για την παραγωγή του ίδιου του χαρτιού που αργότερα θα μεταποιούσαν. Έτσι, απέμειναν στον χώρο ως επί το πλείστον μικρότερες και κυρίως μεταποιητικές εταιρείες που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν το κενό παραγωγής στη χώρα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σήμερα η Ελλάδα για να καλύψει το κενό άνω των 100.000 τόνων, που υπάρχει στην αγορά εισάγει από χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Τυνησία προϊόντα χάρτου αξίας άνω των 160 εκατ. ευρώ!

Αυτό όμως σε λίγο θα αλλάξει καθώς η οικογένεια Ντεληδήμου μέσω της Ιntertrade Hellas, που έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής αγοράς με εξαγωγές σε 23 χώρες, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει μία μεγάλη επένδυση, που εντάχθηκε στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, ένα νέο εργοστάσιο συνολικού προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ.

«Η επένδυση πραγματοποιείται και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 σε ιδιόκτητο οικόπεδο στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με την κατασκευή υπερσύγχρονου κτηρίου αλλά και μηχανημάτων παραγωγής», σημειώνει η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης με τον Δημήτρη Ντεληδήμο να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου και τα παιδιά του Γιάννη και Κατερίνα αντίστοιχα να έχουν τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και της αντιπροέδρου αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης θα αποτελέσει μεγάλη εξέλιξη όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, που θεωρείται ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά ενώ εξάγει και σε 23 χώρες, αλλά και για την εγχώρια αγορά στο σύνολο της.

Η επένδυση αφενός θα βοηθήσει την Intertrade Hellas, που από το 2016 έχει εξαγοράσει το brand Softex, να καταστεί μία πλήρως καθετοποιημένη και σύγχρονη χαρτοποιία συγκεντρώνοντας τις υποδομές της, που σήμερα επιμερίζονται σε τρία μικρότερα και σε απόσταση εργοστάσια, δίνοντας της χώρο να διεκδικήσει περισσότερα στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Αφετέρου θα βοηθήσει τη χώρα να θωρακιστεί επιτυγχάνοντας επάρκεια σε ένα βασικό προϊόν. Ήδη φέρονται να υπάρχουν σχέδια και για τη δημιουργία πλάνου για την κατασκευή δεύτερου μύλου σε επόμενη φάση ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση στα 100 εκατ. ευρώ και καλύπτοντας πλήρως την εγχώρια ζήτηση.

Αυτό όμως δεν είναι και το μόνο στοίχημα της οικογένειας Ντεληδήμου, που πλέον έχει μπει αποφασιστικά στη μάχη για την επικράτηση στην εγχώρια αγορά αλλά και στο να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Intertrade Hellas σε περιφερειακό, έξω απ’ τα ελληνικά σύνορα.

Τον περασμένο Ιούλιο η εταιρεία αγόρασε απ’ τις τράπεζες το συγκρότημα των πιεστηρίων της «Ίριδας», το οποίο κάποτε ανήκε στον ΔΟΛ και στον ΠΗΓΑΣΟ. Το ποσό της συναλλαγής, όπως είχε διαρρεύσει τότε, ήταν κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω δανεισμού πρωτίστως απ’ την Τράπεζα Πειραιώς και δευτερευόντως από Εθνική και Αtticabank.

Επενδύσεις και δάνεια

Λόγω αυτού του μπαράζ των επενδύσεων (σήματος, οικοπέδων και παγίου εξοπλισμού μηχανημάτων) εξάλλου, που χρηματοδοτήθηκαν από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και από δανεισμό, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών του στοιχείων κατά ευρώ 13 εκατ. περίπου, όπως φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Ωστόσο η διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζεται καθησυχαστική. «Ο Όμιλος είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις χωρίς καθυστέρηση, καθώς το 2021, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών του καθώς και βάσει των προβλέψεων της Διοίκησης, αναμένεται να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του και η κερδοφορία του και να βελτιωθεί η ρευστότητα του ως αποτέλεσμα της απόδοσης των επενδύσεων αυτών», σημειώνει σχετικά. Και προσθέτει: «Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εξασφάλισε επιπλέον ρευστότητα καθώς μετά από διαπραγματεύσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα μετέτρεψε μέρος των δανειακών συμβάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης σε μακροπρόθεσμο δανεισμό».

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις «το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο Όμιλος προχώρησε στην λήψη νέων μακροπρόθεσμων δανείων συνολικής αξίας 15.000.000,00 ευρώ με τα οποία αναχρηματοδοτήθηκαν τα δύο κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια της Intertrade συνολικής οφειλής 31.12.2020 ευρώ 8.210.582,16 μεταφέροντας αυτόματα τις αποπληρωμές της που αφορούσαν το 2021 αξίας ευρώ 1.576.942,16 στα επόμενα έτη. Επίσης η υπόλοιπη χρηματοδότηση κάλυψε μέρος των βραχυπρόθεσμων δανειακών αναγκών του ομίλου για τη χρήση 2021 μεταφέροντας επίσης την υποχρέωση σε μελλοντικές χρήσεις. Τα μακροπρόθεσμων δάνεια έχουν εκδοθεί με ευνοϊκότερους όρους αλλά και περίοδο χάριτος έναρξης των αποπληρωμών από το 2022 και μετά. Έτσι εξισορροπείται η αρνητική εικόνα του κεφαλαίου κίνησης όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό κατά την 31.12.2020 καθώς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μεταφερθούν σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες ταμειακής ρευστότητας για τον Όμιλο».

Αύξηση κερδοφορίας

Κατά τα λοιπά το 2020 ήταν μία καλή χρονιά για την εταιρεία σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου, που συμπεριλαμβάνει την 100% θυγατρική Softex ΙΚΕ, αυξήθηκε στα 84,44 εκατ. ευρώ από 77,09 εκατ. ευρώ το 2019.

Το μικτό κέρδος του ομίλου αυξήθηκε στα 14,8 εκατ. ευρώ, από 13,51 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 1,46 εκατ. ευρώ το 2019. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 1,28 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου ήταν 30,81 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 από 22,49 εκατ. ένα χρόνο πριν. Επίσης το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων στο τέλος του 2020 ήταν 17, 10 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ήταν 9,62 εκατ. ευρώ περίπου

Επίσης μέσα στο 2020 η Intertrade Hellas προχώρησε σε 26 προσλήψεις με αποτέλεσμα ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο να φθάσει τους 179 (170 στην εταιρεία και 9 στην Softex ΙΚΕ).

Η πορεία

Οι ρίζες της Intertrade Hellas βρίσκονται στο 1992 όταν ο κ. Δημήτρης Ντεληδήμος, άνθρωπος του εμπορίου και επί σχεδόν 20 έτη ιδιοκτήτης της χημικής βιομηχανίας Skot ξεκινά μια αμιγώς εμπορική επιχείρηση πουλώντας jumbo rolls σε Έλληνες μεταποιητές. Ωστόσο στα τέλη του 2005, με την επιστροφή του γιου του, Γιάννη από τις ΗΠΑ μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές που είχε κάνει στο Κολούμπια της Νέας Υόρκης και μια μικρή καριέρα στη Wall Street, δημιουργείται το βιομηχανικό σχήμα. Η Κατερίνα Ντεληδήμου ήδη μετρούσε χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση μετά το πέρας των δικών της μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ.

Η στόχευση του νέου σχήματος στην αρχή είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το HORECA. Πράγματι, κάποιους μήνες μετά θα έρθει το πρώτο συμβόλαιο με τα My Market. Το μεγάλο «μπαμ» όμως θα γίνει το 2011, τη χρονιά κατά την οποία συνάπτονται τα μεγάλα συμβόλαια με τις ελληνικές αλυσίδες λιανικής. Η συνεργασία με τα Lidl μάλιστα θα απογειώσει την εταιρεία, η οποία πλέον αποκτά πρόσβαση και στο δίκτυο της αλυσίδας στο εξωτερικό. Στη διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία επόμενος σημαντικός σταθμός ήταν το 2016, όταν εξαγοράστηκε το σήμα Softex. Έναν χρόνο μετά αγοράζεται το ακίνητο στη Βοιωτία, ένα οικόπεδο 153 στρεμμάτων, που ανήκε στο νεοϊδρυθέν Βιομηχανικό Πάρκο Οινοφύτων, και παίζει καταλυτικό ρόλο στη νέα στρατηγική της εταιρείας.

Μαζί με την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου, φέτος το καλοκαίρι ήρθε και η εξαγορά έναντι 10 εκατ. ευρώ των πιεστηρίων της «Ίριδας».

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Το βοιωτικό ιερό στην Κοιλάδα των Μουσών από την Αρχαϊκή Περίοδο έως την Ύστερη Αρχαιότητα

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις πριν την έναρξη υποβολής τους

Μπορεί η πλατφόρμα των νέων φορολογικών δηλώσεων να είναι ακόμη κλειστή αλλά η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή τους είναι γεγονός. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και...

Ο καιρός σήμερα: Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες

Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους πρόσκαιρα ισχυρές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και...

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Δείτε ποιοι αριθμοί κληρώθηκαν

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Έρχεται το 2ο τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών στη Λαμία

Το Δ.Σ. του Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 2ου τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών ενάντια στη βία, το Σάββατο 20 Απριλίου στην πόλη...