ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το δυναμικό επενδυτικό πλάνο σε ενέργεια και υποδομές

Με βασικό πυλώνα τις επενδύσεις στους τομείς της καθαρής ενέργειας, των υποδομών και των παραχωρήσεων που εξασφαλίζουν χαμηλό ενεργειακό κόστος και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει ισχυρή παρουσία στην καθαρή ενέργεια και περαιτέρω ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί για την ελληνική οικονομία – ακόμη και μέσα στις τρέχουσες ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες– ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων ποιοτικών θέσεων εργασίας και ταχύτατου μετασχηματισμού της σε πράσινη, κυκλική και βιώσιμη, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ισχυρή παρουσία στην καθαρή ενέργεια

Το μέρος των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια και το περιβάλλον υλοποιείται μέσω της θυγατρικής του Ομίλου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία πρωταγωνιστεί στον τομέα της καθαρής ενέργειας εδώ και 25 χρόνια συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία έχει ήδη σχεδιάσει ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο για την περίοδο 2022-2029, το οποίο προσεγγίζει τα 6 δισ. ευρώ. Στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της χώρας, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς έργα αντλησοταμίευσης, καθώς και έργα περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για επενδύσεις που φέρνουν τη νέα εποχή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, προωθούν ένα βιώσιμο κοινωνικό μοντέλο και παράλληλα ενισχύουν τις προοπτικές της οικονομίας, δημιουργώντας εκατοντάδες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, υψηλής τεχνογνωσίας.

Με αυτές τις επενδύσεις η συνολική εγκατεστημένης ισχύς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα φτάσει τα 6,4 GW έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2 GW που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, με μέρος από αυτά να μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία ήδη από το τρέχον έτος.  Παράλληλα, επιπλέον 1,1 GW έργων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

Παράλληλα με τις ΑΠΕ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενδυναμώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας με ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αυτά των περιφερειών Ηπείρου και Πελοποννήσου, ενώ διεκδικεί κάθε σχετικό έργο από τη νέα γενιά έργων διαχείρισης απορριμμάτων που προκηρύσσεται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Υποδομές και παραχωρήσεις

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων. Το IRC Athens, η ολοκληρωμένη τουριστική και ψυχαγωγική ανάπτυξη με Καζίνο στο Ελληνικό, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη επένδυσης που θα υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και θα έχει πολλαπλασιαστική αξία για την ελληνική οικονομία, βάζοντας την Αθήνα στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, η Εγνατία Οδός, οι συμμετοχές του Ομίλου στους υπόλοιπους υπερσύγχρονους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης καθώς και άλλες παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, όπως π.χ. σε λιμάνια, σε υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων συνθέτουν το πολυσχιδές χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο χαρτοφυλάκιο καίριων υποδομών του Ομίλου που βρίσκονται σε εξέλιξη, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, το νότιο και βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, το έργο μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι της Κρήτης που μετατρέπει τη Μεγαλόνησο σε περιφερειακό αεροπορικό κόμβο, καθώς και σειρά σημαντικών οικοδομικών έργων. Έργα που αποδεικνύουν πως ο Όμιλος αποτελεί τον πιο φερέγγυο εκπρόσωπο του ελληνικού τεχνικού κόσμου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Την ουσιαστική συμβολή της δραστηριοποίησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας, επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της μελέτης κοινωνικοοικονομικής επίδρασης για το 2021. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη χώρα μας το περασμένο έτος, προέκυψαν τα παρακάτω οφέλη σε εθνικό επίπεδο:

  • € 635 εκατ. ή 0,35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιούργησε ο Όμιλος.
  • € 264 εκατ., δηλαδή 0,4% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους, προήλθαν από τη δραστηριότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίζει το εισόδημα 54.304 ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία
  • 20.886 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ήτοι 0,55% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα, υποστηρίζονται μέσω των δραστηριοτήτων του Ομίλου.
  • Κάθε 1 άμεση θέση εργασίας που προσφέρει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποστηρίζει άλλες 6 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
  • € 443 εκατ. είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τους εγχώριους προμηθευτές από τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης που υλοποιεί, διέθεσε € 3,54 εκατ. μεταξύ άλλων  για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εν μέσω της πανδημίας, τη δημιουργία σχολικών υποδομών σε σεισμόπληκτες περιοχές (πλήρης ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου), την παροχή μηχανημάτων έργου στην Πολιτική Προστασία και στο Πυροσβεστικό Σώμα για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και τη δημιουργία προγράμματος στήριξης επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα στην Εύβοια, ενώ συνέβαλε στην υλοποίηση πλήθους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα, μέσω του χορηγικού του προγράμματος.

Με πολυσχιδή δραστηριότητα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί στα έργα παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, στην κυκλική οικονομία, στις υποδομές και στις παραχωρήσεις, απασχολώντας 4.000 εργαζομένους και προωθώντας προς υλοποίηση επενδύσεις  6,5 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσουν περισσότερες από 20.000 νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

ΕΛΤΑ: Παρουσιάζουν αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Alpha Bank: Εθελοντές εργαζόμενοι δημιουργούν ακουστικά βιβλία για άτομα με προβλήματα όρασης

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Αναβαθμίστηκαν τα Κλειστά Γυμναστήρια Ν. Αρτάκης και ΔΑΚ «Μ. Μερκούρη»

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Ρεσιτάλ από το ντουέτο κιθάρας Duo Melis στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας

Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας στα πλαίσια της Άνοιξης Μουσικής στην πόλη, διοργανώνει ρεσιτάλ για δύο κιθάρες με το Duo Melis (Αλέξης Μουζουράκης –...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπο-Μέτρου 2.1 ΠΑΑ 2014-2020 για Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr