ΟΟΣΑ: Ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα μετά την πανδημία

Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η γραφειοκρατία, οι χαμηλής ποιότητας κανονισμοί και οι αργοί ρυθμοί της δικαιοσύνης καταστρέφουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, αναφέρεται στην έκθεση του οργανισμού Going for Growth.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα σημαντικά κενά στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, εμποδίζουν τη σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα αποθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη από την πανδημία αλλά και για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Τι προτείνεται για τη δικαιοσύνη

Οι ανεπάρκειες στη δημόσια διοίκηση και η μεγάλη γραφειοκρατική επιβάρυνση επιβραδύνουν την αποτελεσματικότητα του κράτους, επιδεινώνουν το επενδυτικό κλίμα και αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να αναπτυχθούν, περιορίζοντας την παραγωγικότητα.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τόσο της κρίσης του COVD-19, όσο και των μακροπρόθεσμων προκλήσεων, αναφέρει ο ΟΟΣΑ αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να μειώσει τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει την πρόσβαση και την ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της ψηφιοποίησης. Οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν, όπως αναφέρει, και πρέπει να συνεχιστούν.

Η κωδικοποίηση υφιστάμενων νόμων και κανονισμών, η βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και των δικαστών, και η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα οικοδομήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης στα δημόσια ιδρύματα και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ.

Τι προτείνεται για τις τράπεζες

Ενώ η πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των τραπεζών έχει επιταχυνθεί, τα κόκκινα δάνεια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και, παράλληλα με τον αναβαλλόμενο φόρλο, περιορίζουν το κεφάλαιο και την κερδοφορία των τραπεζών και την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν το κεφάλαιο κίνησης ή τις νέες επενδύσεις των επιχειρήσεων.

Το πτωχευτικό είναι πολύ κατακερματισμένο, όπως αναφέρεται, με αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό στρατηγικών δανειοληπτών που δεν αποπληρώνουν και την επιβράδυνση της διαχείρισης των NPL.

Η τόνωση των επενδύσεων θα είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19, για την διαφοροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Το νέο σύστημα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης «Ηρακλής» βοηθά τις τράπεζες να διαθέσουν μεγάλο μέρος των ήδη μη εξυπηρετούμενων δανείων και ένα νέο πτωχευτικό πλαίσιο αναμένεται να επιλύσει τις οικονομικές δυσχέρειες πιο αποδοτικά.

Ο ΟΟΣΑ, αναφέρει όμως πως η κρίση του κορωνοϊού δημιουργεί τον κίνδυνο για νέες χρεοκοπίες και για αυτό απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα παραμείνουν και για τη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των τραπεζών.

Οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται επίσης. Για να αξιοποιηθούν στο έπακρο των κονδύλια του EU Next Generation της ΕΕ και να διπλασιαστούν οι επενδυτικές δαπάνες όπως έχει προγραμματιστεί, η ποιότητα και η ταχύτητα της εκτέλεσης των δημόσιων επενδύσεων πρέπει να βελτιωθεί, τονίζεται.

Τι προτείνεται για την απασχόληση

Παρά την υψηλή ανεργία πριν από την πανδημία, οι ελλείψεις περιζήτητων δεξιοτήτων εμποδίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων δημιουργούν θέσεις εργασίας και να αυξάνουν την παραγωγικότητα, καθώς οι εργοδότες συχνά δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η ενίσχυση των ενεργών προγραμμάτων της αγοράς εργασίας, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα βοηθούσαν άτομα που αναζητούν εργασία να βρίσκουν ευκαιρίες που προκύπτουν μετά την κρίση του COVID-19, αναφέρεται.

Η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης θα βελτίωνε την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και θα βοηθούσε στην προσαρμογή μαθημάτων κατάρτισης για άτομα που αναζητούν εργασία.

Η απασχόληση πιο εξειδικευμένων συμβούλων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και η σύνδεση δημόσιας και ιδιωτικής αναζήτησης εργασίας. Ο ΟΟΣΑ προτείνει επίσης την τριτοβάθμια εκπαίδευση να αναπτύξει μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών ώριμης ηλικίας, και καλύτερη αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας μαθημάτων που θα βοηθούσαν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων για την οικονομία μετά τον COVID-19.  Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένης της επικείμενης αλλαγής από την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό, τονίζεται.

Τι προτείνεται για την εκπαίδευση

Οι μαθητές συχνά δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας, φτάνοντας συχνά με αδύναμες ψηφιακές δεξιότητες.

Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης θα πρέπει να στοχεύει στη θέσπιση κινήτρων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω καλύτερης ποιότητας συμβολαίων για τους καθηγητές, αυξημένης αυτονομίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιβράβευσης των επιδόσεών τους,.

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μπορεί να είναι αναπτυχθούν περαιτέρω για να ενισχύσουν  την επαγγελματική εστίαση στο σχολείο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Τι προτείνεται για την φτώχεια

Οι νέες και οι χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, που υπέφεραν από τα υψηλά ποσοστά φτώχειας πριν από την κρίση, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Ο ΟΟΣΑ προτείνει τη συνέχιση του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας. Η βελτίωση της προσβασιμότητας, της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης είναι βασικά στοιχεία για τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων στη φτώχεια και την ενσωμάτωση, τονίζει.

Πηγή: naftemporiki.gr

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

«Έρχεται» πλατφόρμα υιοθεσιών ζώων συντροφιάς

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Με επιτυχία ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας Goulinas στη Σπερχειάδα

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας Goulinas Mtb Race, σε διοργάνωση από τον Σύλλογο Goulinas Adventure...

Επιπλέον έσοδα 2 δισ. κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση έως το 2026

Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αποτελεί διαχρονικά σταθερή επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο φαίνεται να έχουν γίνει κάποια βήματα και όπως προκύπτει...

Π. Παπαϊωάννου από Θερμοπύλες: «Είναι αυτές εικόνες ενός “περήφανου” Δήμου;»

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Mε επιτυχία η εκδήλωση του ΣΒΣΕ για τις επενδυτικές προοπτικές στη Χαλκίδα

Εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα Ενώπιον Νέων Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προοπτικών» και ομιλητές τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Διοικητή της...