ΠΑΑ: Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – Οι τελικοί αποδέκτες

Διευκρινίσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο ΠΑΑ, τους τελικούς αποδέκτες, τις επιλέξιμες δαπάνες δίνει με έγγραφο της η αρμόδια υπηρεσία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα στο ΠΑΑ είναι διαθέσιμα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ένα χρηματοδοτικό εργαλείο εγγύησης πρώτης ζημίας χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο, το οποίο χορηγείται μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και ένα μικροδανείων με επιμερισμό του κινδύνου, το οποίο χορηγείται μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Οι τελικοί αποδέκτες

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΧΕ) υλοποιούνται μέσω δύο δράσεων του ΠΑΑ, τη δράση 4.1.4 και τη δράση 4.2.4. Τελικοί αποδέκτες των δράσεων αυτών (ωφελούμενοι των ΧΕ) είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής (EΕ) 2003/361/ΕΚ και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και στην μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό.

Οι ωφελούμενοι της δράσης 4.1.4

Οι ωφελούμενοι – τελικοί αποδέκτες – της δράσης 4.1.4 είναι οι εξής:

1. Επαγγελματίες Αγρότες, σύμφωνα με τον νόμο 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Νομικά πρόσωπα, με κύρια δραστηριότητα τη γεωργική δραστηριότητα.

3. Νέοι Αγρότες, οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ.

4. ΚοινΣΕπ, σύμφωνα με τον νόμο 4430/2016, όπως τροποποιήθηκες και ισχύει.

5. Συλλογικοί αγροτικοί φορείς, σύμφωνα με το νόμο 4384/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (γεωργικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανισμών παραγωγών κλπ).

Για τις περιπτώσεις 1, 2 και 3, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης τελικού αποδέκτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 8.000 ευρώ, σε όρους τυπικής απόδοσης (standard output), όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην πλέον πρόσφατη αίτηση για καταβολή άμεσων ενισχύσεων από το ΕΓΤΕ. 

Οι ωφελούμενοι της δράσης 4.2.4

Οι ωφελούμενοι – τελικοί αποδέκτες – της δράσης 4.2.4 είναι MME μεταποιητικές με τελικό προϊόν γεωργικό οι οποίες δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

 • Κρέας.
 • Γάλα.
 • Αυγά.
 • Σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία.
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά.
 • Προϊόντα ελαίου.
 • Οίνος.
 • Φρούτα και λαχανικά.
 • Άνθη.
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Ξύδι.

Να σημειωθεί οτι στη δράση 4.2.4 ισχύουν οι εξής ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας:

 • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
 • Η ίδρυση σφαγείων είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και για δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σε περίπτωση συνδυασμού επιχορήγησης με ΧΕ, επιλέξιμες δαπάνες για το ΧΕ είναι οι δαπάνες που λαμβάνουν στήριξη με επιχορήγηση.

Σε περίπτωση στήριξης μέσω ΧΕ, επιλέξιμες δαπάνες δύναται να είναι, ενδεικτικά, η αγορά μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο ΦΠΑ (σε περίπτωση όπου δεν είναι ανακτήσιμος), η αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης, η αγορά ζωικού κεφαλαίου, η αγορά φυτικού κεφαλαίου και η φύτευση του, η αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης, το κεφάλαιο κίνησης, κλπ.

πηγη

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Χρήστος Σταϊκούρας: Δέκα πρωτοβουλίες που καθιστούν την Ελλάδα «παίκτη» θετικής μνημόνευσης

Τις δέκα δέσμες πολιτικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατά τους πρώτους τρεις μήνες της διακυβέρνησης παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών...

Οι 5G ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα στο 5G Conference Southeastern Europe 2023

Με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες, παρουσιάσεις case studies από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και συζητήσεις για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνουν τα δίκτυα...

«Φωτογραφικές Συναντήσεις» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Έτοιμα τα νέα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ σε Καναπίτσα, Κάνηθο και Ν. Αρτάκη

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

ΤΑΙΠΕΔ: Oικονομική προσφορά για αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη»

Μία οικονομική προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη», η οποία υποβλήθηκε από την εταιρεία INMO PARCK INVEST ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ...