Στην ολομέλεια το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού και την ενίσχυση δράσης της Κοινωνίας Πολιτών

Στην ολομέλεια εισάγεται σήμερα Δευτέρα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Το πλαίσιο δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα δεν ρυθμίζεται κατά τρόπο συνεκτικό και για τον λόγο αυτό, θεσμοθετείται νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις του κράτους με την Κοινωνία των Πολιτών και προβλέπει την ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χώρος για την ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι δημιουργούνται στο υπουργείο Εσωτερικών δύο δημόσιες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Η πρώτη αφορά στην ελεύθερη καταχώριση σε δημόσια βάση δεδομένων όλων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Η δεύτερη βάση είναι ένα ειδικό μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι κοινωφελείς φορείς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένους όρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Επίσης κατοχυρώνονται νομοθετικά η εθελοντική απασχόληση σε κοινωφελείς οργανώσεις, το νομικό καθεστώς των εθελοντών και η ασφαλιστική τους κάλυψη και προβλέπεται η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΕΡΓΑΝΗ» για την εγγραφή και αναγγελία των εθελοντών.

Ορίζεται ότι οι κοινωφελείς φορείς δύνανται να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ κατ’ έτος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Βάση Δεδομένων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, και χωρίς περιορισμό, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε Ειδικό Μητρώο. Παράλληλα, θεσπίζονται υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.

Όλες οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.

Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο, η ΝΔ ψήφισε υπέρ της αρχής. Επιφύλαξη για την τελική τους θέση στην Ολομέλεια δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. «Κατά» της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

      Μ. Βορίδης: διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία

«Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες με τη χαμηλότερη εθελοντική συμμετοχή και τη μικρότερη συνεισφορά του εθελοντισμού στο ΑΕΠ», έχει επισημάνει ο υπουργός Εσωτερικών. Ως βασικές αιτίες της χαμηλής εθελοντικής συμμετοχής στην Ελλάδα, ο Μάκης Βορίδης περιέγραψε την καχυποψία για τη δράση των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε τομείς για τους οποίους υπάρχει η αντίληψη ότι θα έπρεπε να καλύπτονται από το κράτος. Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε εξάλλου ότι η καχυποψία απέναντι στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συνδέεται και με τη χρηστή οικονομική διαχείριση τους. «Η κακή οικονομική διαχείριση είναι φαινόμενο υπαρκτό αλλά δεν αφορά το σύνολο των οργανώσεων. Αφορά έναν περιορισμένο αριθμό οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζει το σύνολο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δεν αφορά την πλειοψηφία», είπε ο υπουργός Εσωτερικών που έσπευσε να επισημάνει το σημαντικό έργο οργανώσεων όπως «το Χαμόγελο του Παιδιού», ο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», δηλαδή «σπουδαίες οργανώσεις με καταπληκτική δουλειά» και επομένως στην κριτική δεν πρέπει να «τσουβαλιάζονται» όλοι.

Το νομοσχέδιο ενισχύει την αίσθηση της διαφάνειας, του ελέγχου, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας, ανέφερε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και η αξιοπιστία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, έναντι της κοινωνίας.

      Τα κόμματα

Ο εισηγητής της ΝΔ Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε ότι επί σειρά ετών πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην πραγματικότητα, ήταν κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από το κράτος, γεγονός που οδηγεί μοιραία σε έλεγχο από το κράτος. Ο βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι υπάρχουν σήμερα εξαιρετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» αλλά υπάρχουν και διεφθαρμένες οργανώσεις, φαινόμενο που το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει. «Ξέρουμε όλοι περιπτώσεις που υπήρξαν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή και πρόσωπα ή Αστικά Σωματεία τα οποία ήταν ολιγομελή, μονομελή στην πραγματικότητα και τα οποία έπαιρναν επιδοτήσεις από το κράτος προς ίδιον όφελος. Αυτό στιγμάτισε και δυσφήμισε την πολύ σπουδαία διεργασία και πρωτοβουλία που είναι η δημιουργία των οργανώσεων αυτών και για αυτό στο μυαλό πολλών συμπολιτών μας το να λες ότι έχεις μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση έχει ταυτιστεί – κακώς κάκιστα, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο – με κάποια ρεμούλα, με κάποια κομπίνα και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Είναι σαφές, ότι πρέπει να διορθωθεί και να γίνει η εικόνα των οργανώσεων αυτών που είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία της κοινωνίας μας», είπε ο Γιάννης Λοβέρδος.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος είπε ότι το νομοσχέδιο δεν επιλύει το ζήτημα της διαχρονικής ασάφειας στη σχέση της Κοινωνίας των Πολιτών με το κράτος. Επισήμανε επίσης ότι για την εγγραφή οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο ειδικό μητρώο, τίθεται περιοριστικές προϋποθέσεις και οι περισσότερες οργανώσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. «Η υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο τελευταίων ετών και η υποβολή έκθεσης ελέγχου ορκωτού λογιστή, ως ιδιαίτερη απαίτηση για την εισαγωγή στο ειδικό μητρώο, λειτουργούν ανασχετικά για τις μικρότερες και οικονομικά ασθενέστερες οργανώσεις, μπλοκάροντας ουσιαστικά την ένταξη στο ειδικό μητρώο», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ειδική αγορήτρια του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη υπογράμμισε την ανάγκη για λιγότερη γραφειοκρατία και επισήμανε ότι το «τοπίο» για την υπαγωγή στο ειδικό μητρώο που ανοίγει το δρόμο για κρατική χρηματοδότηση μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ είναι «θολό». Παράλληλα η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής κάλεσε την κυβέρνηση να μεριμνήσει και να στηρίξει τις μικρές οργανώσεις σωματειακού χαρακτήρα. «Εσείς λέτε “ανοίξαμε και σας περιμένουμε” ένα μητρώο μεγάλο για τα μεγάλα, ένα μητρώο μικρό για τα μικρά. Δεν είναι μικρό. Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που θέτετε στο νόμο κάνουν πολύ δύσκολη την υπαγωγή ενός μικρού σωματείου», είπε η κ. Λιακούλη.

«Ο εθελοντισμός, όπως εσείς τον αντιλαμβάνεστε και τον προωθείτε, κύριε υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το “αγάπα τον πλησίον σου” και με την ανιδιοτελή προσφορά στο πλαίσιο ενός συλλογικού αγώνα, που μοιράζεται κοινές αξίες και ιδανικά. Πίσω από το δικό σας εθελοντισμό κρύβεται η απόσυρση του κράτους από τομείς κοινωνικής πολιτικής, που θα έπρεπε να έχει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα, όπως η υγεία, η παιδεία, η υγιεινή και ασφάλεια, το προσφυγικό», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

«Δεν πρόκειται για ένα μητρώο που συμμαζεύει όλα τα υπόλοιπα μητρώα. Δε μιλάμε για ένα μητρώο που βάζει σε τάξη και περιορίζει τη δράση των ΜΚΟ. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, με το οποίο, δίνετε περισσότερη ακόμα εξουσία σε αυτές, δίνετε προνόμια, τις χρηματοδοτείτε, δίνετε γη και ύδωρ στις ΜΚΟ», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και πρόσθεσε: «Προφανώς και υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ που είναι σοβαρές, σέβονται τη λειτουργία τους και μπορεί και να έχουν βοηθήσει. Όμως, είναι ελάχιστες εμπρός σε αυτό τον ορυμαγδό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τις ΜΚΟ».

«Με κοινή τους δήλωση σχεδόν 300 οργανώσεις, μεταξύ αυτών η “Action Aid”, η “Green Peace”, οι “Γιατροί του Κόσμου” και πάρα πολλές άλλες, χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο σας ως μια χαμένη ευκαιρία για την ουσιαστική ρύθμιση και ενδυνάμωση του χώρου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και για τη προώθηση του εθελοντισμού, επισημαίνοντας οι ίδιοι με σαφήνεια τα προβληματικά σημεία», επισήμανε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα και πρόσθεσε: «Οι υπογράφοντες φορείς, θεωρούν πως αν και αποπειράται να ρυθμίσει τις σχέσεις κράτους και κοινωνίας των πολιτών και να διευθετήσει το πεδίο του εθελοντισμού, η προσέγγιση του σχεδίου νόμου δεν διαφαίνεται να ενισχύει ή να υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Αντιθέτως, απουσιάζει πλήρως η διάθεση δημιουργίας ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και κράτους».

      Φορείς του εθελοντισμού

Όλοι οι φορείς του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών που είχαν κληθεί στην κοινοβουλευτική επιτροπή να διατυπώσουν τις θέσεις τους, αν και κατέθεσαν επιμέρους παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, δήλωσαν υπέρ της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου γιατί θα δώσει τέλος στην καχυποψία των πολιτών.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος από «το Χαμόγελο του Παιδιού», χαιρέτισε τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, την καθιέρωση «ξεκάθαρων διαδικασιών» και «ελεγκτικών μηχανισμών». «Πρέπει να σταματήσει η καχυποψία πως “όλοι τα παίρνουν”. Όλοι οι φορείς έχουν πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσουν οι “ψιθυριστές” επιτέλους, για να μπορεί κάποιος που θέλει, να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και να μην αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή κάποιοι τα παίρνουν», είπε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού και υπό την έννοια αυτή ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη σύνταξη του νομοσχεδίου. Ο κ. Γιαννόπουλος επισήμανε όμως ότι χρειάζεται να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες και από βάρη οι φορείς που δίνουν καθημερινά τεράστιο αγώνα. Ενδεικτικά, χαρακτήρισε δυσκίνητη διαδικασία, την υποχρέωση να δηλώνονται οι εθελοντές στην ΕΡΓΑΝΗ.

Ο Αντώνης Μπαλτάς, επιστημονικός συνεργάτης της «Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς» είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο διότι ρυθμίζει σε νομοθετικό επίπεδο ένα ατομικό δικαίωμα που είναι το δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» και «συνεταιρίζεσθαι». Ο κ. Μπαλτάς κάλεσε ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών να επαναξιολογίσει διατάξεις του νομοσχεδίου, για τα πρόσωπα που πρέπει να αποκλείονται από δραστηριότητες άσκησης επιρροής. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι τίθεται θέμα ενδεχόμενης μεταβολής της φορολογικής μεταχείρισης της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων διότι, όπως είπε, με διάταξη που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, «ενώ υπάρχει φοροαπαλλαγή μέχρι 40% του εισοδήματος του δωρητή, για τις δωρεές σε οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών, με το νέο νομοσχέδιο, για τα πολιτικά κόμματα γίνεται απεριόριστη η φοροαπαλλαγή και αρχίζουν να εγείρονται κίνδυνοι ευκολότερης προσφοράς δωρεάς προς τα πολιτικά κόμματα, έναντι των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών». «Όχι ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουν οι πολίτες και αυτό είναι οπωσδήποτε συνταγματικό δικαίωμα, εν τούτοις, γίνεται κάπως άνιση η μεταχείριση και χωρίς να δίνουμε και κάποια αιτιολογική σκέψη στο σχέδιο νόμου», είπε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς.

«Δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για τα κόμματα», απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και εξήγησε: «Η φορολογική μεταχείριση είναι ο γενικός κανόνας. Δηλαδή, μείωση φόρου κατά 20% επί των ποσών των δωρεών και μέχρι του 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας και ισχύει και για τα κόμματα».

Ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, νομικός σύμβουλος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, είπε ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος ζήτησε όμως από το υπουργείο Εξωτερικών να επανεξετάσει τις διατάξεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των «δαπανών σκοπού». «Η φορολογική μεταχείριση που επιφυλάσσεται αυτή τη στιγμή στα κοινωφελή ιδρύματα είναι άδικη και οδηγεί στην εξόντωση τους. Εν πάση περιπτώσει και με δεδομένο ότι εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε ένα νομοσχέδιο του οποίου σκοπός του είναι η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, εκτιμούμε ότι το να συνεχίσει αυτός ο τρόπος φορολόγησης των κοινωφελών ιδρυμάτων αποστερεί πόρους από την κοινωνία», είπε ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Ο Ιωάννης Καραφύλλης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είπε ότι η κυβέρνηση καταθέτει ένα σημαντικό νομοσχέδιο που βάζει τάξη σε ό,τι αφορά την Κοινωνία των Πολιτών. Επισήμανε ωστόσο ότι με το νομοσχέδιο δίνεται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μόνο για τα ακίνητα που είναι σε ιδιόχρηση. «Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα που πάρα πολλά προσφέρουν. Κάποια ακίνητα, όμως, είναι σε κακή κατάσταση, δεν μπορούν να ενοικιαστούν, δεν αποδίδουν εισόδημα», είπε ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που ζήτησε αυτή η κατηγορία των ακινήτων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών να μην βαρύνεται με φορολογία.

Ο Βασίλης Κουτσούμπας, ιδρυτής του We For, χαρακτήρισε πολύ θετική εξέλιξη το να υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Κοινωνία των Πολιτών, γιατί εξασφαλίζει διαφάνεια, αξιοπιστία και στήριξη από το κράτος των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε να στηριχθούν οι νεοφυείς οργανώσεις, στην ίδρυσή τους. «Οι περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δη οι νεανικές, παύουν τη δράση τους στους πρώτους μήνες δραστηριοποίησής τους, κυρίως λόγω κωλυμάτων που προέρχονται από το κράτος», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο Κωνσταντίνος Μαχαίρας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου που θα αναδείξει το έργων των οργανώσεων και θα διασφαλίσει τους εθελοντές. Εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να αποκλειστεί σημαντική μερίδα πολιτών από τα κοινά ενώ προειδοποίησε για τον κίνδυνο πολλές οργανώσεις να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα διοικητικά και πάγια κόστη. Ενδεικτικά ανέφερε πως «είναι απαραίτητη η διασφάλιση των εθελοντών, η λύση όμως να περνούν μέσω του ΕΡΓΑΝΗ συνεχίζει να αφήνει εκτεθειμένες και τις οργανώσεις και τους εθελοντές, καθώς δεν προβλέπει συμμετοχή ευκαιριακών εθελοντικών δράσεων, την ολιγόωρη συνεισφορά, τη συμμετοχή αλλοδαπών εθελοντών κατοίκων εξωτερικού». Ο κ. Μαχαίρας είπε επίσης ότι «το νομοσχέδιο αφορά επί το πλείστον, ήδη εδραιωμένες οργανώσεις και φορείς και τα θετικά κατάλληλα προνόμια που εισάγονται αφορούν ένα μικρό μέρος της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών».

Ο Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS, καλωσόρισε το νομοσχέδιο γιατί «επιτέλους έρχεται να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ελλάδα και θα βοηθήσει πολύ στην ανάδειξη του ρόλου τους προς την ελληνική κοινωνία». Παράλληλα όμως επισήμανε ότι το βασικό πρόβλημα του νομοσχεδίου είναι, ότι αγνοεί την πραγματικότητα το κύριο σώμα των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δεν είναι αυτές οι μεγάλες, οι οποίες έχουν την απόλυτη ευχέρεια ή την σχετική ευχέρεια να ενταχθούν στο ειδικό μητρώο. Επισήμανε εξάλλου, σε σχέση με το ποινικό μητρώο των μελών των ΔΣ, ότι το νομοσχέδιο ορίζει ότι πρέπει να έχουν ποινικό μητρώο που να μην βαρύνεται από σημαντικές πράξεις ποινικά κολάσιμες στο παρελθόν. «Παρότι αυτή τη διάταξη μπορεί κάποιος να τη δει ως πολύ θετική, στην πραγματικότητα αγνοεί μια βασική ουσιώδη διαδικασία, που συμβαίνει στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που είναι αυτό της επανένταξης ανθρώπων που κάποτε υπήρξαν παραβατικοί. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες στηρίζουν και αργότερα ενσωματώνουν στο προσωπικό τους, στα διοικητικά τους συμβούλια, ανθρώπους, για παράδειγμα, πρώην αποφυλακισμένους. Έχουμε οργανώσεις οι οποίες, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, που είναι αρκετά φλατ, δημοκρατικός, ανοιχτός, συμμετοχικός, συμπεριληπτικός, ενσωματώνουν μέσα πρώην τοξικοεξαρτημένους», είπε ο κ. Πετρόπουλος.

Ο Αναστάσιος Σαμουηλίδης, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, είπε ότι και οι 60 σύλλογοι-μέλη της Ένωσης χαιρετίζουν την πρόθεση θεσμοθέτησης ρυθμιστικού πλαισίου για την Κοινωνία των Πολιτών. Ζήτησε όμως απαλλαγή για μια σειρά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμουηλίδης ζήτησε «να καλυφθεί ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης Ασθενών για την κατάργηση του άρθρου 10 του απαρχαιωμένου νομοθετικού διατάγματος 1111/1972 για τα φιλανθρωπικά σωματεία, που τα υποχρεώνει σε δημοσίευση ισολογισμών στο ΦΕΚ, γιατί συνεπάγεται τήρηση βιβλίων τρίτης κατηγορίας, που πολλές φορές δεν είναι εφικτή και δημιουργεί και επιπρόσθετο διοικητικό κόστος».

      Λοιπές διατάξεις

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγονται επίσης ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και καταργείται από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης η ικανότητα του αιτούντος να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας. Ορίζεται επίσης ότι εφεξής καλούνται σε συνέντευξη µόνο οι αιτούντες πολιτογράφηση για τους οποίους υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή µη της οικονομικής και κοινωνικής τους ένταξης ενώ θεσπίζεται ειδική διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών που διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία για την ελληνική καταγωγή τους.

Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο και ρυθμίζει διάφορα θέματα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που κατήγγειλε δια του αρμοδίου τομεάρχη Χρήστου Σπίρτζη ότι «εκτός των υπολοίπων σκανδαλωδών και αντιδημοκρατικών διατάξεων που περιλαμβάνει», προβλέπει τη μετακίνηση εκατοντάδων μη αρεστών στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε διάφορες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. «Είναι η απόδειξη για όσα έχουν αποκαλυφθεί για το επιτελικό παρά-κράτος Μητσοτάκη, που περιλαμβάνουν έλεγχο του Τύπου και των ΜΜΕ, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, παρακολουθήσεις πολιτών και καταγραφή του ιδεολογικού τους υπόβαθρου, ακόμη και 12χρονου παιδιού», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης που κατηγόρησε επίσης τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «πρωτοστατεί στην οικοδόμηση ενός παρά-κράτους, εντός και εκτός δημοσίων υπηρεσιών, για να έχει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο».

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

ΔΕΗ: Μία επιχειρηματική ιστορία ανάκαμψης

Κέρδη 0,5 δισ. Ευρώ από ζημιές 1,7 δισ, τετραπλάσιες επενδύσεις, δεκαπλάσια ισχύ στις ανανεώσιμες πηγές, μείωση του χρέους και περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του...

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024 έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα...

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Το αδιαχώρητο στην Αράχωβα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Στην KAPASTA, πιστεύουμε ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι ταυτόχρονα θρεπτικό και απολαυστικό

Στην KAPASTA είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία υγιεινών και νόστιμων γευμάτων που είναι ταυτόχρονα βολικά και εύκολα. Τα έτοιμα για μαγείρεμα μείγματά μας παράγονται...

Συνάντηση εργασίας Φάνη Σπανού Carsten Rasmussen στις Βρυξέλλες

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βοιωτίας Ιωάννης Περγαντάς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Χρήστος Μούτσιος, προσκλήθηκαν και...