Τιτάν: Θετική εκκίνηση με αύξηση τζίρου 22,6% το α΄ τρίμηνο

Θετικά ξεκίνησε η χρονιά για τον όμιλο Τιτάν, με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 454,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 22,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% σε 46,4 εκατ., καθώς οι αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν στα προϊόντα του ομίλου τους πρώτους μήνες του χρόνου αντισταθμίζουν σταδιακά την άνοδο των τιμών της ενέργειας και άλλων στοιχείων του κόστους. Στις περισσότερες αγορές ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις τιμών, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021), λόγω των χαμηλότερων επιπέδων του EBITDA και της αρνητικής επίπτωσης των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, κυρίως λόγω της υποτίμησης της αιγυπτιακής λίρας. Όσον αφορά στις ελεύθερες ταμειακές ροές υπήρξαν λόγω εποχικότητας εκροές ύψους 34,5 εκατ. εξαιτίας του χαμηλότερου EBITDA, των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών ύψους 38,9 εκατ. και των αυξημένων αναγκών για κεφάλαια κίνησης ύψους 50,6 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2022 ανήλθε σε 756,8 εκατ., επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Μαρτίου 2021.

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, το πρώτο τρίμηνο είναι αυτό με τις χαμηλότερες πωλήσεις λόγω εποχικότητας και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το υπόλοιπο του έτους.

Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,50 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής – record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής ορίσθηκε για τις 5 Ιουλίου 2022.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο Όμιλος αγόρασε 508.436 μετοχές έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 6.763.076 ευρώ. Στις 17 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέγιστου ποσού 10.000.000 ευρώ στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος είναι έξι μήνες και η υλοποίησή του άρχισε την 1η Απριλίου 2022.

Οι επιδόσεις ανά περιοχή

ΗΠΑ: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική άνοδο, με τις πωλήσεις τσιμέντου να σημειώνουν μεγάλη αύξηση και τη ζήτηση να υπερκαλύπτει ήδη την εγχώρια παραγωγή. Η ζήτηση για κατασκευές κατοικιών παραμένει υψηλή, ενώ υπήρξε ανάκαμψη στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Τα σημαντικά κονδύλια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εμφανίζονται στην αυξημένη δραστηριότητα για έργα οδικών υποδομών σε πολλές Πολιτείες. Εν μέσω υψηλότερης ζήτησης πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών τον Ιανουάριο, οι οποίες όμως εφαρμόστηκαν σταδιακά και δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Τα περιθώρια κερδοφορίας επηρεάστηκαν από την άνοδο των τιμών των ναύλων και το κατά συνέπεια υψηλότερο κόστος του εισαγόμενου τσιμέντου, όπως και από την αύξηση των τιμών ενέργειας, των logistics,των πρώτων υλών και άλλων στοιχείων κόστους. Ένας δεύτερος γύρος αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Ιούνιο με στόχο να καλυφθεί η αύξηση του κόστους και να αποκατασταθούν τα περιθώρια κερδοφορίας. Οι πωλήσεις τσιμέντων χαμηλότερου αποτυπώματος άνθρακα εξελίχθηκαν ανοδικά σε όλα τα κέντρα δραστηριότητας, ενδυναμώνοντας το προβάδισμα της Titan America. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 17,8% σε 267,6 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 9,6% σε δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σε 24 εκατ. έναντι 38,5 εκατ. πέρυσι.

Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη: Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η εγχώρια ζήτηση κινείται ανοδικά και οι αυξήσεις των τιμών απορροφήθηκαν από την αγορά. Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζεται τόσο στα αστικά κέντρα με την ανέγερση κατοικιών και ακινήτων, όσο και στην περιφέρεια, με πολλά δημόσια και δημοτικά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον αντίποδα, η γενικευμένη αύξηση του κόστους των δομικών υλικών έχει επιβραδύνει την έναρξη νέων έργων. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο κυριότερος προορισμός εξαγωγών για την Ελλάδα. Όπως στις περισσότερες αγορές, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρισμού όπως επίσης και άλλων στοιχείων του κόστους διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες τις οποίες ο όμιλος αντιμετωπίζει με τιμολογιακές αυξήσεις (στο τέλος του πρώτου τριμήνου πραγματοποιήθηκε μία νέα αύξηση τιμών) όπως και με αποδοτικότερη διαχείριση του κόστους μέσω της μεγαλύτερης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Συγχρόνως, τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, οδηγούν σε βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2022 παρουσίασε αύξηση 23.0% και διαμορφώθηκε σε 69,9 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε 6,3 εκατ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία και η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε με καλό ρυθμό το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι αυξήσεις των τιμών υλοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλες τις αγορές και αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις αυξήσεις κόστους. Σε αυτή την περιοχή έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και ηλεκτρισμού, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται κατά μεγάλο ποσοστό με εισαγωγές και ο όμιλος προχώρησε πρόσφατα σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών ώστε να ανακτήσει τα περιθώρια κερδοφορίας. Πέραν αυτού ο όμιλος βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για να διαχειριστεί τις προκλήσεις στοχεύοντας στη συνεχή λειτουργική βελτίωση, μέσω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, μέσω επενδύσεων σε έργα ηλιακής ενέργειας και μέσω άλλων πρωτοβουλιών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών στην περιοχή αυξήθηκε συνολικά κατά 30.0% και διαμορφώθηκε σε 63,7 εκατ., χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και των τιμών, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 11,3 εκατ. σε 10,7 εκατ. εξαιτίας της απότομης αύξησης του κόστους ενέργειας.

Ανατολική Μεσόγειος: Η αγορά τσιμέντου στην Αίγυπτο συνεχίζει να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση 4,7%. Ο εξορθολογισμός της παραγωγής που επέβαλε η κυβέρνηση το περασμένο καλοκαίρι μείωσε τη διαφορά μεταξύ ζήτησης και προσφοράς κι έχει οδηγήσει σε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και σε υψηλότερα επίπεδα τιμών. Παρά τις μακροοικονομικές προκλήσεις, κατά τη διάρκεια του τριμήνου η αγορά συνέχισε να βασίζεται στις εκτενείς δημόσιες επενδύσεις για εργατικές κατοικίες και έργα υποδομών. Στην Τουρκία οι μακροοικονομικές προκλήσεις και οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομία της χώρας. Η ζήτηση το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε και οι πωλήσεις παρουσίασαν πτώση ενόσω ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 60%, οι κρατικές επενδύσεις περιορίστηκαν, τα κόστη εκτινάχθηκαν και επικράτησε ένας πολύ βαρύς χειμώνας. Οι τιμές του τσιμέντου αυξήθηκαν, καθώς οι παραγωγοί αντέδρασαν γρήγορα προκειμένου να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκε στα 53,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 41,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτινάχθηκαν στα 5,4 εκατ. έναντι 0,2 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Βραζιλία (Κοινοπραξία): Η αγορά της Βραζιλίας αντικατοπτρίζει αφενός τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια και αφετέρου την ώθηση που παρέχουν οι επενδύσεις σε εργατικές κατοικίες και σε έργα υποδομών, ιδίως ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ζήτηση τσιμέντου συνολικά στη χώρα σημείωσε πτώση 2,4%. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση των τιμών δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει την αύξηση των στοιχείων του κόστους.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Στην απεργία 17/4 συμμετέχει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: “Με αυτό το κεντρικό σύνθημα και το διεκδικητικό μας πλαίσιο συνεχίζουμε. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε στη συνεδρίασή του...

Δεκατρείς UCI Continental ομάδες στον ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας 2024

Twitter: – Facebook: Elkov Kasper Czech Cycling Team Instagram: elkovkasper Το 2024 Σε Γαλλία και Κροατία εντοπίζονται οι περισσότεροι αγώνες που συμμετείχε φέτος, κατακτώντας μία νίκη, με τον Lukáš Kubiš...

Χαλκίδα: «Μελωδικό Σαββατοκύριακο» από το Δημοτικό Ωδείο «Νίκος Σκαλκώτας»

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Γενέθλια για τον μικρό μαχητή Παναγιώτη-Ραφαήλ από την Εύβοια [βίντεο]

Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, ο Παναγιώτης-Ραφαήλ έδωσε μάχη για τη ζωή του και ταξίδεψε στη Βοστώνη των ΗΠΑ για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία για...

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Heptapolis – Τριλογία, το Όραμα των Δελφών»

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης», το Σωματείο ΟΛΥΜΠΟΣ – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο παρουσίασε το πλαίσιο χρηματοδότησης...