Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Κατά του νομοσχεδίου με πλήρη τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» τάχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Έντυπου Τύπου (MET) και Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ). Η ένταξη των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στα Μητρώα συνδέεται µε τη δυνατότητα καταχώρισης σε αυτά διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και της συμμετοχής τους σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης. Επίσης, θεσπίζεται απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε µη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου.

Περαιτέρω, ορίζεται η έννοια του όρου «ηλεκτρονικός Τύπος», στον οποίο περιλαμβάνονται οι ιστοσελίδες, οι ιστότοποι και τα ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένου, που αναρτούν και δημοσιεύουν, µέσω του διαδικτύου, ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις ή οπτικοακουστικό υλικό µε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, αθλητικό, πολιτιστικό και άλλο περιεχόμενο, µε ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και άλλες εκδόσεις µε το ίδιο περιεχόμενο που κυκλοφορούν και διακινούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, µε ή χωρίς αντάλλαγμα.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα μητρώα

Για την εγγραφή στα μητρώα πρέπει να πληρούνται μία σειρά προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρεωτική απασχόληση ελάχιστου αριθμού δημοσιογράφων και λοιπού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών, µε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που ορίζει το σχέδιο νόμου για την εγγραφή επιχείρησης ηλεκτρονικού Τύπου στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου είναι η επιχείρηση ηλεκτρονικού Τύπου «να µην περιέχει ύλη, η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή αναρτάται σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας ή σε άλλο έντυπο διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας ή εντύπου χωρίς συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το περιεχόμενο αναπαράγεται από ιστοσελίδες ή έντυπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση ανάρτησης όμοιου περιεχομένου σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ως αναπαραγωγή νοείται η χρονικά επόμενη δημοσίευση».

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την κρίση περί της τήρησης ή µη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη και διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία εκδίδει απόφαση περί διαγραφής ή µη μίας επιχείρησης από τα αντίστοιχα Μητρώα.

Βουλή: Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου για το νομοσχέδιο

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι «υπό το φως των αρμοδιοτήτων της επιτροπής, προβληματισμός θα μπορούσε να προκληθεί από τη σύνθεσή της, δοθέντος ότι απαιτείται επιλογή προσώπων µε εχέγγυα αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης, και απουσίας ιδιοτήτων ως προς τις οποίες μπορεί να γεννάται σύγκρουση συμφερόντων». Σημειώνει, επίσης, ότι «η ακολουθούμενη σχετική διαδικασία, χρειάζεται αποσαφήνιση στο πνεύμα των ρυθμίσεων του άρθρου 14 του Συντάγματος», δηλαδή του άρθρου του Συντάγματος με το οποίο κατοχυρώνεται η ελευθερία του Τύπου.

Πηγή: stereanews.gr

Αργότερο

Με πολύ κέφι και χορό η εκδήλωση του Δήμου Χαλκιδέων για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Βόλος: Καθηγήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι

Μία εκπαιδευτικός τραυματίστηκε στον Βόλο, όταν έπεσε πάνω της η μεγάλη σιδερένια καγκελόπορτα του 2ου ΕΠΑΛ. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, όταν η υποδιευθύντρια του...

Ορνιθοπαρατηρητές από όλον τον κόσμο στη Λέσβο

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr

Ανακύκλωση συσκευών: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και για αυτό οφείλουμε να το προφυλάσσουμε και να το διατηρούμε. Εάν θέλετε και εσείς να συμβάλλετε στον...

Έπεσε η θερμοκρασία στη Φλώρινα

Η ενημέρωση που προσφέρουμε είναι προβολής και ενημέρωσης θεμάτων κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, αθλητικού, εκπαιδευτικού, τουριστικού και πολιτικού περιεχομένου περισσότερα.Πηγή: stereanews.gr